Foreningen Danmark på Vippen kunne forleden præsentere en hvidbog, der blandt andet skal puste nyt liv i udkantsdebatten, men kun en god håndfuld af de 16 tilmeldte folketingsmedlemmer dukkede op. Foto: Polfoto
Foreningen Danmark på Vippen kunne forleden præsentere en hvidbog, der blandt andet skal puste nyt liv i udkantsdebatten, men kun en god håndfuld af de 16 tilmeldte folketingsmedlemmer dukkede op. Foto: Polfoto

Udkanten til kamp med faglighed og klare ønsker

Med udgivelsen af en hvidbog, der dokumenterer potentialet ved at investere og lovgive sig mod et samfund i bedre balance, skaber Danmark På Vippen nyt fundament for udkantsdebatten.

Skævvridning

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

En milepæl for os og et stærkt fundament for det videre arbejde for udkanten. Med de ord beskrev Jakob Fastrup, formand for Danmark På Vippen, den såkaldte hvidbog, som blev  præsenteret på Christiansborg tirsdag den 8. september. De godt to hundrede sider dokumenterer nemlig, at forestillingen om, at vi skal leve af viden, og at udviklingen i storbyerne skaber tilstrækkelig vækst i resten af landet, ikke holder stik. Samtidig påviser udgivelsen, som foreningen har arbejdet på, siden den blev dannet i oktober 2014, at fraflytningen fra landdistrikterne ikke er en naturlov, men i høj grad en konsekvens af politiske beslutninger eller mangel på samme.

- Vi ønsker, at de problemstillinger, som langt de fleste kommuner kæmper med, kommer frem i lyset og kan få et fagligt grundlag til den politiske diskussion, lød det fra bestyrelsesmedlem Kim Ruberg ved præsentationen.

Lokale konsekvenser

Hovedkonklusionen er, at vi fortsat primært lever af industri, landbrug og søfart, og at de erhverv er placeret langt fra byerne. Derfor er der behov for at give landområderne bedre betingelser for at udvikle sig og tiltrække både borgere og virksomheder, hvis de primære erhverv skal have mulighed for at skabe vækst. En vækst, som også vil være til gavn for resten af landet, som forskerne bag udgivelsen konkluderer.

”Nu skal der handling til. Nogen må tage bladet fra munden, for nu har vi evidens for det, vi allerede har sagt gennem flere år: Der er en skævvridning i Danmark. Den kan vendes, men det kræver stor politisk vilje.”

Helt konkret indeholder hvidbogen 16 anbefalinger til landspolitikerne. Mens enkelte punkter er mere diffuse, som eksempelvis at skabe en fortælling om hele Danmark eller at tænke på nærhedsprincippet i beslutningsprocesserne, er der også klare opfordringer til konkrete løsninger. Der ønskes revision af planloven og udligningsordningen, udflytning af både uddannelsesinstitutioner og statslige arbejdspladser, ligesom der opfordres til at tænke mere på de lokale konsekvenser af politiske beslutninger fremfor bare at fokusere på udgiftsbesparelser.

Frygt for liberal planlov

Netop de gennemgribende lempelser af planloven, som Marianne Levinsen, der er forskningschef ved Center for Fremtidsforskning, lægger op til i sit afsnit i bogen, får dog flere borgmestre til at rynke på næsen. Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, der sidder med i bestyrelsen for Danmark På Vippen, mener, forslagene er for vidtrækkende. Han bakkes op af et andet bestyrelsesmedlem, Slagelses borgmester Stén Knuth.

- Vi skal passe på. Jeg har børn, der skal overtage verden efter mig, så jeg synes, vi skal gå stille og roligt til værks, men der er behov for, at der bliver skruet på, hvad vi må og ikke må, siger han.

Også John Wagner, der er direktør i Samvirkende Købmænd, advarer mod at lempe planloven uden at tænke på, hvilke konsekvenser det vil have for reguleringen af detailhandlen, der mange steder er ganske grundlæggende for de små lokalsamfund.

- I dag understøtter den det erhvervsliv, der er, og en liberalisering vil betyde, at butikker flytter ud af bymidten og store hypercentre overtager mere og mere. Derfor bør det i enhver tale om planloven præciseres, så det er klart, hvad man vil stille i stedet, siger han.

Ros fra Christiansborg

Alle politiske partier har været enige om at sikre bedre balance i Danmark de sidste 50 år, slår hvidbogen fast. Sådan er det stadig, men udfordringen er at gøre landspolitikerne opmærksomme på, hvor store problemerne er. Ved høringen dukkede kun en god håndfuld af de 16 tilmeldte folketingsmedlemmer op. Og arbejdet er ikke slut med udgivelsen.

- Nu skal der handling til. Nogen må tage bladet fra munden, for nu har vi evidens for det, vi allerede har sagt gennem flere år: Der er en skævvridning i Danmark. Den kan vendes, men det kræver stor politisk vilje, siger Karsten Gram, næstformand i Landdistrikternes Fællesråd.

Tidligere transportminister Magnus Heunicke var en af de fremmødte, og han var positivt overrasket over indholdet i hvidbogen.

- Jeg synes, de fortjener stor ros for den meget saglige og analytiske tilgang, som der er meget brug for. Vi har haft for lidt fokus på den her problemstilling i de sidste år, og det er en fælles opgave, der ikke bør være defineret af partipolitik. Vi har allesammen interesse i, at vores samfund hænger sammen. siger Magnus Heunicke.

Opfordringen til ham og de øvrige folketingspolitikere var klar fra Danmark På Vippen.

- Vi mangler en overordnet politik for, hvad vi vil med Danmark. Politikerne har i mange år sagt, de vil – nu er det på tide at vise, de tør, siger Kim Ruberg.

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet