Udgifter til depressive sprænger budget

Danskerne står i kø for at få behandling for depression, men psykologbudgettet er overskredet. Dansk Psykolog Forening presser ministeren for flere penge.

Sundhed

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Glæden var stor hos regeringspartierne, da de i 2011 kunne annoncere, at S-SF-R ville tilføre psykiatrien 830 millioner i perioden 2012-15. Særligt glædede parterne sig over, at det blev muligt for alle danskere over 18 år at blive henvist til psykologbehandling for lette til moderate depressioner og angst med tilskud fra sygesikringen.

Det viste sig dog ganske hurtigt, at regeringen og forligspartierne havde undervurderet antallet af henvisninger fra de praktiserende læger. Nye tal viser, at puljen på 130 millioner fra juli 2012 til juni 2013 på trods af flere forvarslinger er blevet overskredet med 4,2 millioner kroner.

Da det var forventet, at puljeloftet ville blive sprængt, har regionerne og psykologforeningen fået indført et loft over, hvor mange patienter med tilskud, de enkelte psykologer må tage ind, så udgifterne holdes under kontrol. Derfor er der opstået ventelister.

Penge på bordet

Psykologforeningens formand, Eva Secher Mathiasen, kræver handling fra sundhedsminister Astrid Krag.

- Når man lover danskerne, at de kan få behandling for deres depressioner, så skylder man også at finde pengene til det. Ministeren skal holde, hvad hun lover. Og det mener jeg ikke, at man har gjort med den her ordning, siger Eva Secher Mathiasen.

Psykologforeningen har udregnet, at det vil koste cirka en halv milliard årligt, hvis alle danskere over 18 år med lette til moderate depressioner samt angst skulle i behandling. Selvom der er tale om et stort beløb, peger psykologforeningen på udregninger fra Danske Regioner, som viser, at samfundet får pengene ind igen.

- For hver krone, man putter i behandlingen af depressioner og angst, så får man fem kroner igen i spredte effekter som færre sygedage og en forbedret evne til at passe sit arbejde og almindelige hverdag, siger Eva Secher Mathiasen.

Anders Kühnau, næstformand for Danske Regioners løn- og personalepolitiske udvalg og regionsmedlem for Socialdemokraterne, vil ikke umiddelbart kræve flere penge til behandling. 

- Overskridelsen af puljen er ikke så stor som ventet. Men det er klart, at det begrænser adgangen til psykologbehandling, hvis ikke der afsættes flere penge. Vi har ikke nogen holdning til, om puljen skal være større, siger han.

Krag venter på evaluering

Sundhedsminister Astrid Krag vil trods den løftede pegefinger fra Eva Secher Mathiasen ikke love, at der bliver tilført ekstra penge til behandling af de depressive og angstplagede danskere.

- Jeg er opmærksom på, at der er stor efterspørgsel på psykologhjælp. Det vidner om, at vi i højere grad skal forebygge og sætte tidligt ind, så mennesker ikke går psykisk ned og ender med en behandlingskrævende depression eller angst. Om det også betyder, at der skal afsættes flere penge til tilskudsordningen til privatpraktiserende psykologer, er for tidligt at sige. Den nuværende bevilling udløber først i 2015, og i første omgang skal partierne i satspuljekredsen evaluere ordningen.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet