Kommunikationen har høj prioritet, ikke mindst i mødet mellem embedsmænd og politikere. Man må ikke være for abstrakt og akademisk, mener Claus Thykjær. Foto: Arkiv
Kommunikationen har høj prioritet, ikke mindst i mødet mellem embedsmænd og politikere. Man må ikke være for abstrakt og akademisk, mener Claus Thykjær. Foto: Arkiv

Udfordreren der får ting til at ske

Efter knap fire år som kommunaldirektør i Guldborgsund skal Claus Thykjær nu lede Greve Kommune. Og selvom der er stor forskel på de to kommuners forhold, bliver tilgangen den samme, som han har lært i Gribskov: Der skal vendes op og ned på tingene.

Netværk

Af Morten Munkholm | [email protected]

Der findes en ubeskreven bacille i dansk politik. En bacille, som smitter embedsmænd med et markant drive til at udfordre konventionerne. En bacille, som fra sit ophav hos tidligere kommunaldirektør Mogens Hegnsvad fra Græsted-Gilleleje fortsat breder sig rundt i det kommunale landskab. En bacille, som i 2012 fik daværende vicekommunaldirektør i Gribskov, Claus Thykjær, til at rykke sydpå til Guldborgsund for at starte forfra.

- Mit projekt var at gentænke en kommune, som selv bad om det. I Guldborgsund havde de ikke arbejdet helt i bund med deres kommunesammenlægning, så de var ret pressede på deres økonomi, og de var ret pressede på deres organisation. De stod med en erkendelse af, at der skulle laves grundlæggende om på tingene, fortæller kommunaldirektøren, der nu efter knap fire år sætter et foreløbigt punktum for Guldborgsund-projektet for i stedet at starte et nyt som kommunaldirektør i Greve Kommune.

”Den (Guldborgsund-modellen, red.) har gjort, at det er blevet rarere for politikerne, fordi man kan se, at det rent faktisk er deres politik, der bliver ført igennem. Omvendt kræver det også nogle omprioriteringer for at få det til at lykkes.”

Claus Thykjær føler sig dog sikker på, at den nye kultur, han har arbejdet på at få skabt, vil fortsætte med at udvikle sig på Lolland-Falster fremadrettet.

- Rent kynisk set er det det helt rigtige tidspunkt, jeg skifter på, for nu er der kommet så meget bundtræk i Guldborgsunds udvikling, at hvor det før var mig, der pressede på overfor organisationen, så er det ofte organisationen, der nu presser på overfor mig, forklarer han.

Bundtrækket

Claus Thykjær kom i 2012 til en kommune, som var sammenbragt af seks forskellige og siden havde oprettet en masse fælles politiske strategier fyldt med ønsker om, hvordan tingene skulle gøres i den nye enhed. Samtidig havde de et budget, som hvert år levede sit eget autonome liv ved at blive, som det altid havde været, bortset fra lidt ekstra grønthøsterbesparelser. Derfor blev den ønskede politik heller ikke rigtig ført ud i livet.

- Politikken skal jo føres gennem budgettet. Det er ikke nok, at man holder politiske festtaler om, hvordan man vil lave politik, og så vedtager et selvstændigt budget ved siden af, fortæller Claus Thykjær, som efter et organisationseftersyn i 2013 har arbejdet på et anderledes samspil mellem politikere og embedsmænd for at skabe mere effekt af deres fælles arbejde - det har fået navnet Guldborgsund-modellen.

- Det er en styringstænkning, som vi har brugt ret megen tid på at få indført. Og den har gjort, at det er blevet rarere for politikerne, fordi man kan se, at det rent faktisk er deres politik, der bliver ført igennem. Omvendt kræver det også nogle omprioriteringer for at få det til at lykkes, og det er jo altid svært politisk, lyder analysen fra kommunaldirektøren.

Fælles ejerskab

Claus Thykjær kender godt til fornemmelsen af, at det politiske system kan føles tungt at danse med, når man gerne vil forandre og få ting til at ske. Det er nemmere at få en organisation til at rette ind og arbejde mod et samlet mål, hvis der er bred politisk enighed om målet; men politikere er ofte uenige om det meste. Derfor er byrådsseminarer udenfor kommunegrænsen blevet en fast bestanddel af den politiske værktøjskasse i Guldborgsund.

- Her har man virkelig kunnet sænke alle de politiske parader og været enig om, at der var uenigheder, men samtidig set på, hvor man kunne blive enig om nogle grundlæggende fællestræk for kommunens udvikling - hvordan samspillet mellem politik og administration skulle være fremover, forklarer Claus Thykjær.

Samtidig har administrationen prioriteret at få politikerne med ind i deres arbejdsgang med nogle fælles åbne og afslappede seancer.

- Her er vi startet med at tage nogle problemstillinger og har så bedt nogle af de ansatte, der arbejder med det til daglig, om sammen med politikere og borgere at definere, hvad der konkret udgør problemstillingen. Det har tvunget politikerne ind i et utraditionelt rum for at lave politik, siger han.

Og det har givet bedre indsigt i, hvad administrationen slås med, og hvad borgerne oplever.

- Når man sidder i et politisk udvalg, kan man let blive bekræftet i sin position og sin forudfattede forståelse af problemerne. Men når man bliver tvunget til at stå til regnskab overfor borgere og medarbejdere omkring sine synspunkter, så kan der hurtigt rykkes noget politisk, fortæller Claus Thykjær.

Resultatorienteret

Det er samspillet mellem embedsmænd, politikere og borgere, der driver den nye kommunaldirektør i Greve. De skal alle udfordres, og der skal stilles store krav til dem. Det er sådan, der bliver innoveret ny politik, men det er også sådan, man skaber mere tilfredshed, lyder hans logik. Og det var den, der i 90’erne fik Lars Løkke Rasmussen til at hente ham fra Venstres sekretariat på Christiansborg op til Frederiksborg Amt og senere med ind i Sundheds- og Indenrigsministeriet.

- Det handlede meget om det her med at skabe nye samspilsregler for velfærdsstaten og at sørge for, at man stod på mål for sine resultater og skabte mere transparens i det offentlige, forklarer Claus Thykjær.

I starten af nullerne rykkede han til Helsinge Kommune, og det var her, han ved kommunesammenlægningen med Græsted-Gilleleje i 2005 blev smittet med Hegnsvad-bacillen.

- Jeg kunne hurtigt se, at de i Græsted-Gilleleje havde gang i noget meget inspirerende for medarbejderne at være med til. De blev udfordret på rammerne, de blev udfordret på deres ledelse og på det politiske. De kom med en anden dynamik, som også blev grundlaget for Gribskov Kommune, siger Claus Thykjær, hvis daværende med-vicedirektør, Inger Marie Vynne, i dag er kommunaldirektør i Lejre.

Åbent forhold

Ved at komme udefra med en klar agenda om også at ville ændre kulturen i Guldborgsund og samtidig få ført en masse nye ting igennem blev der hurtigt lagt mærke til den udfordrende kommunaldirektør lokalt - og ikke alle var lige tilfredse med tilgangen.

- Jeg var faktisk ikke forberedt på, hvor meget jeg personligt ville komme i skudlinjen på grund af mine tiltag, så det har jeg lært enormt meget af, siger Claus Thykjær.

Hans bedste råd er ikke at lukke sig inde på sit kontor, men i stedet give indblik i ens overvejelser. Noget han blandt andet har gjort på sin internetblog - ‘Direktørens Blog’.

- Jeg har valgt en meget åben tilgang til det, hvor jeg offentligt fortæller om spændinger, uoverensstemmelser og forskelligt syn på sagerne både internt til medarbejderne, men også på min blog. Det har skabt en langt større forståelse for processen, forklarer han.

For Claus Thykjær er klar kommunikation en af de vigtigste dyder i arbejdet som kommunaldirektør, fordi det er her, der hurtigst kan opstå misforståelser i forholdet til politikere og borgere: det handler om at være så konkret som muligt.

- Vi bruger som embedsmænd utrolig megen tid på at professionalisere os og blive skarpere og skarpere på vores faglighed. Og så kommer der nogle politikere ind med vidt forskellig baggrund og tilgang til kommunalpolitik, som så på ofte kort tid skal kunne sætte sig ind i vores sagsbehandling. Det giver nogle sammenstød undervejs, hvor man ikke må være for abstrakt og akademisk i sin måde at informere på, siger han.

Signalerer forandring

Den åbne kommunikation tager Claus Thykjær nu med sig til Greve Kommune, som han ærligt erkender ikke at have megen kendskab til endnu.

- Jeg ved, at det er en kommune, der ikke har været igennem en sammenlægning, som så mange andre har. Så det er fristende at se på, om der måske er nogle ting, som er blevet gjort på samme måde i rigtig mange år uden rigtig at blive udfordret, lyder det kækt.

Han har dog også lært sig ikke at angribe alt for voldsomt fra start og skyde på alt det gamle. Det lærte han efter den første evaluering i økonomiudvalget i Guldborgsund, hvor et medlem gav udtryk for, at de godt havde tænkt, der ville ske forandringer med den nye kommunaldirektør. Men de havde ikke regnet med, at der skulle ske en revolution.

- Det tog jeg både som et tegn på, at jeg måske gik lidt for hurtigt frem, men også at jeg havde fået rykket noget ved kulturen allerede. Politikerne må gerne vide, hvad det er for en tosse, de får ind på direktørposten, så jeg er meget ærlig omkring, at det driver mig at lave om på tingene, siger Claus Thykjær.

Blå bog

Claus Thykjær

  • 2012-2016 Kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune
  • 2007-2012 Vicekommunaldirektør i Gribskov Kommune
  • 2003-2007 Sekretariatschef og vicekommunaldirektør i Helsinge Kommune
  • 2001-2003 Chefkonsulent i Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • 2000-2001 Vicekontorchef i Frederiksborg Amt
  • 1996-2000 Konsulent i Venstres Politisk Økonomiske Sekretariat
  • 1993-1996 Fuldmægtig i Sundhedsministeriet
  • 1993 Cand.oecon. fra Syddansk Universitet

Netværk

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet