Udemokratiske selskaber bør undersøges

De omstridte fælleskommunale selskaber lever i bedste velgående, selvom de burde være afskaffet. Liberal Alliance vil have undersøgt hvorfor.

Reform

Af Redaktionen | [email protected]

Kommunalordfører for Liberal Alliance Leif Mikkelsen vil have økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, (R), til at undersøge, hvorfor de fælleskommunale selskaber, også kaldet § 60 selskaber, er fortsat efter kommunalreformen.

Som Kommunen beskrev i sidste uge, så er der sket en stigning, så der i dag er cirka 100 af disse selskaber.  Før kommunalreformen blev indført var der cirka 70, og stigningen har fået Leif Mikkelsen til at stille spørgsmål til ministeren.

”Det er vigtigt at få at vide, hvad de beskæftiger sig med, og hvorfor der er kommet flere af dem. Kommunalreformen skulle jo gerne have gjort dem unødvendige, men måske er der brug for en ny reform,” siger Leif Mikkelsen.

Der findes ingen officielle opgørelser over, hvordan antallet af § 60 selskaber har udviklet sig efter reformen.  Selskaberne findes typisk indenfor forsyningsområdet og beskæftiger sig med vand, energi eller affaldsbortskaffelse.

Men undersøgelsen, Kommunen har foretaget, viser, at der er kommet nye til, og at nogle af selskaberne er blevet større. Selskabet Mad til hver dag I/S blev stiftet i år og er et samarbejde mellem Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommuner om at producere mad indenfor ældreområdet.

Selskaberne er udskældte, fordi de gør det muligt at flytte kompetence fra kommunen over til et selskab. Det skaber grobund for udemokratiske og uigennemsigtige beslutninger.

”Selskaberne betyder, at sagerne kommer længere væk fra politikerne, og det svækker vores demokrati. Derfor er det vigtigt at få at vide, hvad de beskæftiger sig med, og hvorfor der er brug for dem,” siger Leif Mikkelsen.

Den nuværende regering har i øvrigt iværksat en evaluering af kommunalreformen, som ventes færdig først i det nye år.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet