Vestforbrænding, der er ejet af 19 kommuner i Københavnsområdet og Nordsjælland, har i årene fra 2012 til 2017 købt ind for 1,05 milliard kroner hos 16 af selskabets største leverandører.
Vestforbrænding, der er ejet af 19 kommuner i Københavnsområdet og Nordsjælland, har i årene fra 2012 til 2017 købt ind for 1,05 milliard kroner hos 16 af selskabets største leverandører.
Foto: Mads Jensen / Ritzau Scanpix

Udbudsrod: Vestforbrændings største ejer kræver svar i sag om milliardindkøb

Danmarks største affaldsselskab kan ikke redegøre for indkøb til 1.000.000.000 kr., forklarer selskabet i en række skriftlige svar til sin største ejer, Københavns Kommune.

indkøb

Af Jens Holm | [email protected]

Landets største kommunalt ejede affaldsselskab, Vestforbrænding, har gennem de seneste fem år købt ind for over én milliard kroner hos 16 af sine største leverandører, men det er ifølge selskabet ikke muligt at svare på, om kontrakterne med de private virksomheder er blevet sendt i udbud eller ej.

Det fremgår af en række svar, som selskabet har videregivet til en af sine ejerkommuner, Københavns Kommune, der ejer ca. 20 pct. af selskabet.

- Idet der hos Vestforbrænding ikke er systemmæssig sammenhæng mellem afholdte udbud og hvor meget, der er købt ind for hos den enkelte leverandør, kan selskabet ikke direkte besvare spørgsmålet, oplyser Vestforbrænding i et skriftligt svar til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Svaret kommer på baggrund af en række spørgsmål, der er blevet stillet af Mette Annelie Rasmussen (R), medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Svarene går direkte imod selskabets egen forklaring om indkøbene til kommunen.dk.

Direktør Peter Basland har således tidligere forklaret, at det ifølge ham var "groft misvisende", "injurierende" og "faktuelt forkert", da kommunen.dk beskrev, at Vestforbrænding ikke kan redegøre for, om indkøbene til 1 mia. kr. blev sendt i udbud. Men det kan selskabet altså heller ikke redegøre for over for ejerkommunen, viser de nye svar.

På baggrund af Vestforbrændings svar mener Mette Annelie Rasmussen, at det er 'mærkværdigt', at landets største affaldsselskab ikke er i stand til at give faktuelle oplysninger om indkøb til ejerkredsen.

Derfor vil hun nu rejse sagen i borgerrepræsentationen.

Svar udbedes

Vestforbrænding, der er ejet af 19 kommuner i Københavnsområdet og Nordsjælland, har i årene fra 2012 til 2017 købt ind for 1,05 milliard kroner hos 16 af selskabets største leverandører. Det viser en opgørelse, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

kommunen.dk har også søgt aktindsigt i, hvorvidt omsætningen til de pågældende leverandører er blevet konkurrenceudsat. Men det kan Vestforbrænding ikke redegøre for, hverken over for kommunen.dk eller over for selskabets største ejer, Københavns Kommune.

Spørgsmålene fra Mette Annelie Rasmussen til Vestforbrænding forsøger blandt andet at belyse, hvilke beløb - de såkaldte kontraktsummer - der er blevet nedfældet på kontrakterne mellem affaldsselskabet og de private leverandører. Dette kan Vestforbrænding ikke besvare.

- Det synes jeg jo lyder mærkværdigt, fordi vi til dels får et svar, der lyder, at Vestforbrænding ikke kan svare på, hvad værdien af de indgåede udbudskontrakter er, sammenholdt med de indkøb, der er foretaget hos de enkelte leverandører. Til gengæld er Vestforbrænding sikre på, at alt er gået fornuftigt og retligt til. De to udsagn strider mod hinanden, siger Mette Annelie Rasmussen.

På trods af, at Vestforbrænding ikke kan svare sine ejere, forklarer selskabet dog i samme åndedrag, at 'der ikke er grund til at betvivle, at selskabets processer og systemer for indkøb og udbud ikke er fyldestgørende'.

Netop dét udsagn fra affaldsselskabet vækker dog undren hos Mette Annelie Rasmussen.

- Jeg vil tage sagen videre på rådhuset for at se, om der er andre end mig, der undrer sig, og om vi skal bede vores bestyrelsesmedlem om at få kastet lys over sagen, siger hun.

Forudgående kontrol

Svarene til Københavns Kommune undrer også Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater.

- For mig at se er det ikke kun dårlig argumentation. Deres udsagn lyder ganske enkelt også utroværdige. Ikke mindst set i lyset af de svar, I hidtil har fået. Det peger i retning af, at Vestforbrænding helt generelt ikke har forstået opgaven med at overholde udbudsreglerne, siger Jacob Georg Naur.

Vestforbrænding

Vestforbrænding er det største kommunalt ejede affaldsselskab i Danmark; 19 kommuner i Københavnsområdet og Nordsjælland ejer selskabet, hvis største enkelt-aktivitet er et stort forbrændingsanlæg i Ejby ved Glostrup.

Selskabet, der blev etableret i 1970, har dog også andre aktiviteter end forbrænding; blandt andet driver selskabet flere genbrugspladser i oplandet og administrerer ca. 30 forskellige affaldsordninger i kommunerne.

Vestforbrændings forbrændingsanlæg er Danmarks største med en ovnkapacitet på op til 550.000 ton affald om året.

Forbrændingsanlægget er et kraftvarmeværk. Den energi, der frigives ved forbrændingen af affaldet, omdannes således både til elektricitet og fjernvarme. Der produceres el svarende til ca. 80.000 husstandes forbrug og fjernvarme til ca. 75.000 husstandes forbrug.

Kilde: Vestforbrænding

Over for kommunen.dk har Jan Petersen, chef for Vestforbrændings afdeling for Jura og Udbud, tidligere forklaret, at selskabet ikke kan dokumentere, om udbudsreglerne er blevet fulgt.

- Hvis du spørger mig, om vi kan dokumentere, at alt det her har været i udbud, så er svaret nej, lød det.

Vestforbrændings manglende evne til at redegøre for udbud af millionkontrakterne har mødt kritik fra flere af landets førende udbudsretseksperter, der har betegnet selskabets besvarelse som værende "vanvittig", "bekymrende", "bemærkelsesværdig" og som et udtryk for "mangel på respekt for udbudsloven".

Affalds-top er ikke bekymrede

På trods af de manglende besvarelser, eksperternes kritiske vurderinger og bekymringerne fra Mette Annelie Rasmussen, står det helt anderledes til inden for murene i bestyrelseslokalerne hos Vestforbrænding.

- Vi har i forskellige bestyrelsessammenhænge fået en god gennemgang af Vestforbrændings håndtering af udbud og indkøb til dato, skriver bestyrelsesformand og borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen (S), i en mail til kommunen.dk - som uden held har forsøgt at få et interview med bestyrelsesformanden.

- De spørgsmål, der er blevet rettet til Vestforbrænding som følge af disse gennemgange, er blevet besvaret fyldestgørende. Jeg tillader mig i øvrigt at henvise til de pressemeddelelser og informationer, som I allerede har modtaget fra Vestforbrænding, skriver Ole Bondo Christensen.

kommunen.dk har forsøgt at få en kommentar til sagen fra medlem af borgerrepræsentationen i København, Jonas Bjørn Jensen (S), der er kommunens repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse. Han har ikke ønsket at stille op til et interview.

Heller ikke ledelsen hos Vestforbrænding har ønsket at kommentere sagen.

- Jeg kan forstå, at du har modtaget svar på din henvendelse fra vores bestyrelsesformand, Ole Bondo Christensen. Jeg kan ikke tilføre yderligere, skriver Per-Henrik Goosmann, kommunikationschef hos Vestforbrænding i en mail til kommunen.dk.

kommunen.dk har også tidligere forgæves forsøgt at få et interview med selskabets direktør, Peter Basland, i forbindelse med sagen. Det afviste direktøren, ligesom direktøren også afviste at svare på kommunen.dk's spørgsmål.

I stedet tilkendegav han i to mails til kommunen.dk, at det ifølge ham var "groft misvisende," "injurierende" og "faktuelt forkert", at Vestforbrænding ikke kan redegøre for, om indkøbene til 1 mia. kr. blev sendt i udbud.

 Jeg vil tage sagen videre på rådhuset for at se, om der er andre end mig, der undrer sig.

Energi & forsyning

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet