Udbetaling Danmark rammer kommunekasser

Alle kommuners kassebeholdning er over kritisk niveau. Det er kun set en gang siden kommunalreformen. Men begyndende tegn på stagnation

LIKVIDITETSBAROMETER

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

De seneste års kommunale opsparingsboom slår fortsat igennem i første kvartal 2013. Det er sket selv om oprettelsen af Udbetaling Danmark forventes at trække op mod seks mia. kr. ud af kommunernes kassebeholdning, fordi penge til en række overførelsesydelser ikke længere står på kommunens bankbog en lille måned, før de skal udbetales til borgerne.

Ved udgangen af 2012 havde kommunerne samlet set haft 34,5 mia. kr. stående i banken de seneste 12 måneder. Det største beløb siden kommunalreformen. Det beløb var vokset med små 200 mio. kr. hen over foråret.
Det svarer til en vækst fra 6.180 kr. pr. indbygger til 6.189 kr. pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen.

Foråret 2013 er med en enkelt undtagelse - efteråret 2011 - det første kvartal siden kommunalreformen, hvor ikke en eneste kommune er under grænsen på 1.000 kr. pr. indbygger, som kan fører til skærpet overvågning fra Indenrigsministeriet.

Opbremsning
Men selv om den samlede kommunale kassebeholdning er vokset en lille smule, så tyder udviklingen årets første tre måneder på, at tingene kan være ved at vende.

Siden begyndelsen af 2010 har der været en konstant stigning i den samlede likviditet opgjort efter kassekreditreglen på omkring 200 kr. pr. indbygger pr. kvartal.  Det svarer rundt regnet til en vækst på én mia. kr. pr. kvartal.

Dette forår har væksten været betydeligt mindre. Og det kan bla. være et tegn på, at likviditetstrækket efter oprettelsen af Udbetaling Danmark er ved at vise sig.
Det skal samtidig ses i lyset af, at kommunerne under et har fået tre mia. kr. ekstra i balancetilskud i 2013 for at modvirke de negative virkninger på likviditeten ved oprettelsen af Udbetaling Danmark.

Den fulde effekt af Udbetaling Danmark slår først fuldt i gennem i opgørelsen efter 12 måneder, når man ser på udviklingen opgjort efter kassekreditreglen.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet