Ud med beskæftigelsespolitik!

Socialpolitik handler ikke om at få folk i arbejde, men om at hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv, siger Anne Baastrup, socialordfører for SF

Interview

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

De fleste af Socialministeriets ressortområder er efterhånden krøbet over i Beskæftigelsesministeriet. Og ministeriet er endt med et snævert spillerum af satspuljemidler og et hjørne af finansloven. Sådan har dødsdommen til dansk socialpolitik lydt i de senere år . Men en erfaren rotte på Christiansborg ser muligheder for en socialpolitik uden det altoverskyggende fokus på beskæftigelse. Anne Baastrup (SF) kræver menneskesynet tilbage.

- Det, der bekymrer mig, er, at den oprindelige tænkning, der lå i dansk socialpolitik, er flyttet til, at vi bare skal have et arbejde. Jeg mener, bevidstheden om, at man skal løse problemerne for det enkelte menneske og give det nogle muligheder for at etablere eller reetablere en tilværelse, hvor man er fri og mest uafhængig, er væk. Og det så jeg meget gerne at vi kom tilbage til, siger hun.

Hensynet til mennesket og borgernes selvstændighed skal prioriteres højere, end det gør i dag. For eksempel skal en borger involveres i sin egen sagsbehandling i langt højere grad.

 - At en sagsbehandler kan fjerne et barn uden stort set på noget tidspunkt at have talt med barnet; det er jo fuldstændig hat og briller, siger Anne Baastrup.

Kulturændring, tak

Midt en højspændt debat om socialrådgiveres tid, kompetencer og handlefrihed er der brug for at ændre perspektiv, mener Anne Baastrup. Hele kulturen i vores socialforvaltninger skal ændres, og det sker ikke ved, at én sagsbehandler kommer på efteruddannelse.

- Jeg mener, man bør tage en flok på fem-seks stykker og sende dem af sted. For eksempel til en kommune, der er rigtig gode til noget andet end man selv, og så bytter man medarbejdere med dem i en periode. Det er relativt billig sidemandsoplæring, der kan kvalificere en relativt stor del af en forvaltningsafdeling, siger hun.

Anne Baastrup mener, at vi skal væk fra situationer, hvor medarbejdere vender tilbage fra efteruddannelse med en masse ny viden til et kontor, hvor stakkene stadig er lige så store, og de bliver mødt af reaktionen: du skal ikke komme og være belærende, nu har vi undværet dig i et helt år, og nu skal du bare arbejde igennem.

- Der er en tendens til, at den slags scenarier kan forekomme. Det er meget svært at ændre kulturen, når man bare er én, siger hun.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet