Fint med tværkommunale samarbejder, men en turist i Hvide Sande ligger altså ikke og spekulerer på, hvad der sker i Aarhus i den østlige ende af Region Midtjylland, påpeger turismeforsker Peter Kvistgaard.
Foto: Ole Kjær / Polfoto
Fint med tværkommunale samarbejder, men en turist i Hvide Sande ligger altså ikke og spekulerer på, hvad der sker i Aarhus i den østlige ende af Region Midtjylland, påpeger turismeforsker Peter Kvistgaard. Foto: Ole Kjær / Polfoto

Tværkommunalt turismedilemma

Et bedre samarbejde på tværs af kommunegrænser kan styrke markedsføringen, men en fælles regional identitet kan undergrave det særegne lokale, advarer ekspert.

Stordrift

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Læsø, Hobro, Skagen og Thisted. Umiddelbart er det svært at se sammenhængen, men alle fire steder ligger i Region Nordjylland, og alle fire steder hører ind under den fælles turismestrategi, som Destination Nordjylland arbejder med. Som det også er tilfældet i mange andre kommuner, er man i Nordjylland blevet mere opmærksom på at samarbejde mere om turisme på tværs af kommunegrænserne.

- Styrken er, at man kan tænke mere strategisk og overordnet og finde frem til sine styrkepositioner og se turisme som en del af en overordnet erhvervs- og vækstudvikling, fortæller Destination Nordjyllands direktør, Lars Enevold.

”Man er nødt til at acceptere en nedtoning af det helt unikke ved en selv for at gøre det til en attraktiv del af en større løsning.”

Først og fremmest handler samarbejdet om at samle kræfterne til kommunikation og markedsføring, så Nordjylland taler med en stærkere stemme, end hvis de 11 kommuner råbte i munden på hinanden. Men samarbejdet er mere end bare stordriftsfordele. Man forsøger at skabe en fælles fortælling om Nordjylland. Udfordringen er at skabe sammenhæng i et stort geografisk område med forskelligartet natur uden at sætte den lokale og kommunale identitet over styr.

- Det handler om at finde en balance. De lokale perler skal være synlige, mens Nordjylland er summen. Vi får kommunerne til at arbejde med fælles værktøjer, men de beholder deres egen profil, siger Lars Enevold. Og selvom der er langt fra Hobro til Skagen og fra Thisted til Læsø, mener han godt, at man kan tale om en fællesnævner.

- Det payoff, vi bruger, når vi taler om vores branding, er, at her er der tid til at leve, siger Lars Enevold og erkender, at det er et luftigt udsagn, der gerne skal dække over den plads, den barske natur og de mange kystkilometer, som findes i det nordjyske.

Region er en konstellation

Et tættere turismesamarbejde rangerer højt i kommunale handleplaner flere steder i landet. Men ambitionen om at markedsføre sig som region eller overkommunalt område skal kommunerne være forsigtige med. For turisterne er det nemlig den specifikke destination, de tager til, der tæller, siger turismeforsker og ekstern lektor ved Aalborg Universitet, Peter Kvistgaard. Og de danske regioner er for store til, at man kan lykkes med at skabe en meningsfuld fælles forståelse, mener han.

- Det er en kunstig konstellation, så man forsøger politisk og administrativt at stille noget op, der er for stort et geografisk område til, at nogen reelt kan overskue det og bruge det til noget konkret, siger Peter Kvistgaard.

Som turist i Hvide Sande interesserer man sig ikke for, hvad der sker i Aarhus i den østlige ende af Region Midtjylland. Det samme gælder Region Syddanmark.

- Det er simpelthen for stort. Kerteminde og Rømø har ikke noget at gøre med hinanden overhovedet, siger Peter Kvistgaard.

Det administrative fællesskab og indsatsen for at samle de økonomiske midler til en stærkere fælles markedsføring er dog en god idé, mener han og peger på potentiale omkring rationalisering, effektivisering og centralisering.

- I et globalt konkurrenceperspektiv er det, kommunerne gør, rigtigt,  for de er for små til at stå frem alene, siger Peter Kvistgaard og understreger, at det er vigtigt samtidig at fastholde fokus på de unikke, lokale destinationer.

- Det er spændet mellem den globale nødvendighed af at gå sammen for at skabe synlighed og den meget klare lokale del. Der er to poler, som begge er enormt vigtige, siger Peter Kvistgaard.

Modvægt til vestkysten

På den jyske næsetip har de to kommuner på Djursland gennem flere år samarbejdet om turismestrategi. Over de sidste par år er samarbejdet blevet udvidet til nu også dels at omfatte Aarhus, dels at indgå i et endnu bredere fællesskab om turisme i Business Region Aarhus. For Jesper Hosbond Jensen, kommunaldirektør i Syddjurs Kommune, er samarbejdet udtryk for en grundlæggende tro på, at man kan udrette mere sammen.

- Man er nødt til at se sig som en del af noget større og erkende, at det, man lokalt ser som noget unikt, er en del af en større, samlet pakke. Man er nødt til at acceptere en nedtoning af det helt unikke ved en selv for at gøre det til en attraktiv del af en større løsning, siger Jesper Hosbond Jensen. Det er samtidig også den største udfordring.

- Den største barriere er i nogen grad de følelser, man har for sine egne områder og destinationer i kommunen. Det er kunsten i at øve sig i også at glæde sig på andres vegne.

For det kan godt ske, at der er større vækst i Aarhus, men det er stadig en del af Djursland, og det drypper på os. Det skal vi glæde os over, siger han.

Med Aarhus som lokomotiv kan det lykkes at trække de nærliggende kommuner med i en positiv udvikling, mener Jesper Hosbond Jensen, og det østjyske område er nødt til at stå sammen om indsatsen, hvis man skal kunne konkurrere med Vesterhavskysten og København.

Kultur

Land & by

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet