Turismen redder ikke udkanten alene

Selv med lempelser og friere kommunale tøjler kan turismen ikke være udkantens eneste overlevelsesmulighed, advarer ekspert og kommunale aktører.

Sats

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Enogfyrre. Så mange gange bruges ordet turisme i regeringens plan ‘Vækst og udvikling i hele Danmark’. At erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen anser turismen som en vigtig medicin mod Udkantsdanmarks problemer fremgår også af hans ministeriums vækstplan for dansk turisme. ‘Turismen er en vigtig katalysator for byudvikling, kulturelle aktiviteter og friluftsliv’ og  ‘Kystturismen er et centralt indkomst- og beskæftigelsesgrundlag for mange lokalsamfund i de danske landdistrikter og især langs den jyske vestkyst og på øerne’, hedder det i udspillet.

Det udgangspunkt er indtil videre fulgt op med dispensationer til storstilede byggeprojekter, friere tøjler for den kommunale planlægning og løfter om meget mere af samme skuffe.

”Man skal passe meget på med, at det ikke bare bliver turisme. Strategisk er det jo farligt kun at satse på ét erhverv i sit område.”

Men ministeren skal passe på med alene at lade turismen bære ansvaret for at skabe vækst og arbejdspladser i landdistrikterne, lyder det fra både eksperter og aktører på turismeområdet.

- Man skal passe meget på med, at det ikke bare bliver turisme. Strategisk er det jo farligt kun at satse på ét erhverv i sit område, siger Lars Enevold, direktør i Destination Nordjylland. Han understreger, at der er et stort behov for investeringer og for at kvalitetsudvikle lokalt.

Ifølge turismeforsker og ekstern lektor ved Aalborg Universitet, Peter Kvist-gaard, bliver turismen let til en politisk overlevelsesstrategi for områder, der er presset af fraflytning og manglende vækst.

- Turisme er jo over hele verden blevet set som en redningsplanke for udkantsområder, der ikke er med på vognen med teknologi og industrialisering, siger han og understreger, at det er vigtigt at se på turisme som et værktøj blandt mange.

- Man skal se det i et bredere perspektiv end bare turisme, siger han og advarer samtidig imod at være for  optimistisk omkring dispensation til kystprojekter. Pengene kommer ikke automatisk med øgede byggebeføjelser.

- Der er jo en grund til, at der faktisk næsten ingen internationale investorer er i Kystdanmark. Der er ikke den kritiske masse, der skal til, for at det kan lade sig gøre, siger Peter Kvistgaard.

Indsats rammer skævt

I Østjylland er kommunaldirektøren i Syddjurs, Jesper Hosbond Jensen, ‘positiv, men med en sund skepsis’ overfor regeringens turismetiltag. For ham er turismeindsatsen i kommunen først og fremmest en del af en vækstdagsorden, og der er fortsat brug for udvikling og politisk handling, hvis turismen skal skabe øget omsætning.

- Problemerne er ikke pludselig løst med de initiativer, der er taget. Det er bestemt ikke min oplevelse, og der er er stadig hindringer for væksten i forhold til det potentiale, der er. Og det er meget forskelligt, hvor meget man lokalt og regionalt kommer til at kunne drage fordel af de lempelser og tiltag, som regeringen sætter i søen, siger han.

Det store fokus på kystturismen kommer primært Vesterhavskommunerne til gode, mener han. Det er her, de fleste dispensationer til at bygge i vandkanten er givet, og det er her, den største nationale opmærksomhed ligger. Det sætter kommunerne ved Kattegat i en lidt sværere position.

- Regeringen har valgt at lave nogle prioriteringer, hvor det ikke er lige så nemt og enkelt at se udviklingsmulighederne for Østjyllands turisme som en del af de fast definerede udviklingsområder. Det er mere opad bakke, og vi skal gøre os andre anstrengelser for at blive set og hørt og imødekommet, siger Jesper Hosbond Jensen og understreger samtidig, at der opleves lydhørhed overfor problemstillingen.

3,6%

Så meget udgør turisme af den samlede danske eksport

92 milliarder

Så meget omsætter turister for i Danmark årligt

40 milliarder

Så meget bidrager turisme med til statskassen inklusive moms, afgifter og skatter

111.460

Så mange job skaber turismen

Land & by

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet