Forfatteren får ros for bramfrie ord om afskedigelse. ...ikke noget, man ser ofte i litteratur rettet imod offentlige ledere, skriver Jørgen Bartholdy.
Forfatteren får ros for bramfrie ord om afskedigelse. "...ikke noget, man ser ofte i litteratur rettet imod offentlige ledere," skriver Jørgen Bartholdy.
Foto: Johner Images, Ritzau Scanpix

Tungt men solidt om visionsledelse

Jørgen Bartholdy anmelder ny bramfri, men også strengt akademisk ledelsesbog, der kommer hele vejen rundt og stiller redskaber til læserens rådighed.

boganmeldelse

Af Jørgen Bartholdy, tidligere bibliotekschef i Skanderborg | [email protected]

Da ledelseskommissionen i 2018 præsenterede sin endelige rapport, udmøntede den sine væsentligste anbefalinger i 28 kort formulerede råd. Ud af den anonyme masse springer råd nr. 17 med sin kontante afslutning ’Alle offentlige ledere skal kunne sætte meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation. Hvis ikke du vil og kan det, skal du ikke være leder.’ Det er klar besked, og det har forhåbentligt ført til selvransagelse på mange direktionsgange og i lederkontorer.

Det er således ikke uden grund, at visionsledelse er blevet centralt i ledelsesdiskursen på det seneste, og litteraturen om visionsledelse er da også omfattende. Her præsenteres vi for en bredt opsamlende og meget grundig gennemgang hvad visionsledelse er, hvordan visioner formuleres, formidles, implementeres, fastholdes og forandres.

Hele vejen rundt

Christian Nyvang Quick er cand. scient pol. med speciale i offentlig ledelse. Han har en baggrund i universitetsverdenen, men arbejder nu som konsulent. I "Visionsledelse. Sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation" kommer han godt rundt om emnet, og han præsenterer den seneste litteratur og forskning i visionsledelse. Bogen retter sig med sin grundighed og dækkende kildehåndtering til professionelle undervisere på kursus og konsulentniveau, centrale personer i forskellige offentlige HR funktioner, og med sin systematiske opbygning kan den også komme til nytte hos ledelsespraktikere på flere niveauer i det offentlige.

Forfatteren gennemgår grundigt de forskellige faser i visionsledelse fra ide til revision af en endeligt etableret vision, og han er omhyggelig med at få placeret visionsbegrebet i forhold til andre tilgrænsende begreber. Ligeledes graver han dybt i mulden, når han præsenterer redskaber, som kan benyttes i processen.

  Quicks universitetsbaggrund afslører sig i et omfattende noteapparat og i registre og litteraturlister, som giver læseren mulighed for at forfølge forskellige sidespor.

Som al forandringsledelse, vil visionsledelse blive udfordret af systemers træghed og medarbejderes modstand. Forfatteren giver eksempler på de argumenter, man som leder mødes med, men vi får også redskaber til at overvinde dem. Nyvang Quick skal roses for at gå hele vejen og mere end antyde, at muligheden afskedigelse ligger indenfor det endelige løsningsrum. Det er ikke noget man ser ofte i litteratur rettet  imod offentlige ledere.

Bogen veksler mellem løbende tekst på et fagligt højt niveau, cases og forskellige skemaer og reflektionsspørgsmål. Quicks universitetsbaggrund afslører sig i et omfattende noteapparat og i registre og litteraturlister, som giver læseren mulighed for at forfølge forskellige sidespor.

En tung sag

Quick gør meget ud af at betone vigtigheden af god kommunikation, og hans værktøj til løsning af dette er ’karismatisk kommunikation’, som han beskriver omhyggeligt og giver gode indspark til. Eneste minus ved bogen er derfor også, at Quick selv kun nipper begrænset til denne nyfundne kilde til god kommunikation. Sproget er tungt og omstændigt og med yderligt tyngende akademiske forbehold. Det gør læsningen ensformig og kedelig, men bogen bør ikke være vanskelig for målgrupperne. I alt andet er der tale om en grundig, opdateret bog om emnet. En bog, som giver både teoretikere og praktikere en opdateret status på, hvad der rør sig indenfor visionsledelse for tiden. 

Det er ikke alt sammen nyt, men Quick placerer sit stof i en sammenhæng, som virker naturlig og som umiddelbart vil kunne følges af offentlige ledere. De får en mængde konkrete bud på hvordan og hvor, der skal sættes ind med kommunikation, inddragelse, overtalelse og arbejdsopgaver. Det bliver ikke gjort vanskeligere end det er, og husker man på den altid gældende forskel på at læse kort og føre skib, skal det nok også gå.

"Visionsledelse. Sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation" af Christian Nyvang Qvick.
Hans Reitzels Forlag 2021 
275 kr

Bøger

Kultur

Tema: Faglitterært

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet