Trøjborg: Staten skal også evalueres

Hvis kommunerne skal evalueres på deres natur- og miljøindsats, skal staten også, lød det fra KL-formanden på topmødets første dag.

Topmøde 2012

Af Knud Abildtrup | [email protected]

Når kommunerne skal holde for med strenge sparekrav, kan staten ikke undslå sig. Sådan har det været på det seneste, hvor også de statslige styrelser har måttet påbegynde fyringsrunder. Og selv KL har valgt at indføre spareøvelser med det klare formål ikke at ville stå tilbage for ’de andre’ offentlige instanser. 

Én ting er økonomien, en anden resultaterne. Fra Kommunalpolitisk Topmødes talerstol noterede KL-formand Jan Trøjborg (S) sig, at regeringen vil gennemføre en faglig evaluering af kommunalreformen:

”Det er KL meget indstillet på, og vi vil gå konstruktivt ind i arbejdet. Men på ét område er jeg dog bekymret for, om fokus i evalueringen er rigtigt. Nemlig miljø- og naturområdet. Man skulle tro, at evalueringen skulle se på, hvordan det er gået både med de opgaver, som staten fik, og med de opgaver, som kommunerne fik. Men i det offentliggjorte kommissorium på miljøområdet er man behændigt gået uden om en evaluering af alle de opgaver, som gik til staten. Man vil altså kun se på de opgaver, der gik til kommunerne.”

Jan Trøjborg undrede sig og pointerede i sin beretning, at staten som bekendt har forsinket vand- og naturplanerne med to år. Og at den ny husdyrlov ikke blev den forenkling, den blev markedsført som. 

KL-formanden slog med andre ord fast, at miljø- og naturområdet fortjener en rigtig evaluering. Og insisterede på, at det betyder, at man bør analysere hele indsatsen – også den statslige del. 

Minister undlod abekast

Op til topmødet havde socialminister Karen Hækkerup (S) annonceret – med en Rambøll-analyse i ryggen – at kommunerne bør stoppe med at bruge metoder med uvisse resultater på børne- og ungeområdet, men i stedet holde sig til fire afprøvede og veldokumenterede metoder.

Jan Trøjborg kvitterede for ministerudspillet ved at glæde sig over, at ministeren havde holdt sig fra fristelsen – endnu en gang at give kommunerne skylden for dårlige sager på socialområdet.

Han gjorde sig klart, at ”det nye partnerskab med Social- og Integrationsministeriet vil stille store krav til alle os her i salen i dag. Vi skal have mere klarhed over, hvad der virker, og hvad der ikke virker på socialområdet. Og vi vil tage de politiske konsekvenser af det.”

Han garderede sig dog også mod at opfatte f.eks. fire nye, blåstemplede metoder som et vidundermiddel: 

”Lige meget hvordan vi organiserer os, lige meget hvor mange dokumentationskrav, der opstilles, ja så vil disse enkeltsager desværre dukke op med mellemrum. Det kan vi – og Folketinget – ikke gardere os imod,” sagde han.

Og på det sociale område undlod han ikke en hilsen til regionerne, hvis ambitioner og intentioner på især det specialiserede socialomwråde langt fra er tørret ind: 

”Med kommunalreformen i 2007 blev der skabt en entydig struktur på det sociale område, som giver mulighed for sammenhængende og inkluderende indsatser i nærmiljøet. Men faglighed og økonomi går hånd i hånd. Derfor var reformen rigtigt tænkt. Jeg er ikke i tvivl om, at budskabet 'flyt opgaverne fra kommunerne til regionerne' er en ny udgave af 'send flere penge',” sagde Jan Trøjborg. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet