Troels Lund kender ikke omfang af snyd

Undervisningsministeren vil sætte en stopper for utilsigtet brug af den såkaldte VEU-godtgørelse, men ministeren kender ikke de økonomiske konsekvenser af snyderiet. 

Amu

Af Marie Dissing Sandahl | [email protected]

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) ved ikke, hvor meget snyderiet med AMU-kurser har kostet staten. Alligevel vurderer han, at et nyt lovforslag, der skal sætte en stopper for misbruget, vil medføre besparelser på 96 millioner kroner. 

I et svar til Folketingets uddannelsesudvalg skriver Troels Lund Poulsen, at han ikke kender omfanget af den utilsigtede brug af VEU-, kost- og logigodtgørelse. 

Undervisningsministeren fremsatte i slutningen af marts i år et lovforslag, som har til hensigt at dæmme op for ”utilsigtet brug af godtgørelsesordningen”, og som var en konsekvens af episoder med misbrug. Nogle af disse episoder er blevet beskrevet i pressen, mens andre er kommet til ministeriets kendskab igennem henvendelser om potentielt misbrug. Men mange af eksemplerne af utilsigtet brug befinder sig ifølge ministeren i en gråzone, hvor brugen ikke er direkte ulovlig, men som af ministeriet vurderes som uhensigtsmæssig. Som eksempel nævner Troels Lund Poulsen i sit svar en virksomhed, som modtager godtgørelse for medarbejdere, som kun er ansat i den periode, som kurset varer, og samtidig opkræver et ”ikke ubetydeligt beløb” i kursusgebyr fra medarbejderne. 

Mærkeligt svar 

Svaret overrasker Enhedslistens uddannelsesordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, som har stillet spørgsmålene til ministeren.

”Det er mærkeligt, at ministeren ikke kan komme med en nogenlunde vurdering set i lyset af, at man regner med at spare knap 100 millioner kroner på lovforslaget. Jeg beder ikke om et præcist beløb, men det burde være muligt at anslå, hvor meget det har kostet staten, at AMU-systemet har været brugt uhensigtsmæssigt,” siger hun.

Men hvorfor skulle ministeren have registreret tilfælde, som ikke er ulovlige?

”Man laver jo lovgivningen om, fordi man mener, der sker en uhensigtsmæssig brug, og så må man jo forvente, at man har et nogenlunde overblik over de uhensigtsmæssigheder,” siger Johanne Schmidt-Nielsen. 

Misbrug tolereres ikke

I svarene til en stribe af spørgsmål om misbruget af AMU-systemet forklarer undervisningsministeren, at den ”enkelte udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser har ansvaret for, at udbuddet lever op til kravene om kvalitet og regeloverholdelse”, og at udbyderen udpeger en revisor, som skal føre tilsyn med udbyderen. 

Undervisningsministeriet fører ”generelt tilsyn” med uddannelsesinstitutionerne og de anvendte revisorer, forklarer ministeren. 

Desuden påpeger han, at en del af misbrugssagerne er karakteriseret ved, at sagsbehandlingen har været delt mellem ministeriet og a-kasserne, som tager sig af sine medlemmer på kursus.

Derfor er det ministerens forhåbning, at han med stramningerne af loven kan dæmme op for den uhensigtsmæssige brug, som ifølge Troels Lund Poulsen er uacceptabel.

Ministeren er i øvrigt kaldt i samråd om sagen tirsdag den 10. maj.

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet