Billede

Trepunktsplan for et bedre ungdomsliv

Unge kan motiveres til at uddanne sig med flere busser, psykologer og frie valg, skriver ny formand for gymnasieeleverne.

synspunkt

   Nogle kommuner har allerede indført gratis psykologhjælp, men der er desværre eksempler på, at ventelisterne er måned-lange.

Uddannelse er fundamentet for det danske velfærdssamfund. Vi har behov for dygtige medarbejdere til at varetage velfærdens kerneopgaver, og vi har behov for at kunne konkurrere på vores viden og kvalifikationer på et globalt marked. Når politikerne på Christiansborg underprioriterer uddannelse, er der et øget behov for, at de kommunale og regionale beslutningstagere tager ansvaret på sig.

Hvis vi skal sikre et bedre ungdomsliv og bedre vilkår for at tage en uddannelse, så kan vi med fordel tage fat i tre vigtige områder. 

Sæt skub i den kollektive trafik
For mange unge er bussen en betingelse for at kunne komme til og fra uddannelsesstedet.
Det er dokumenteret, at de erhvervsskoleelever, som har den længste transporttid til deres uddannelsesinstitution, er mest tilbøjelige til at falde fra. Man kan forestille sig, at det samme gælder resten af uddannelsessystemet.

I stedet for at spare på busruter skal der investeres i en stærk kollektiv trafikdækning, så det bliver lettere og hurtigere for de unge at komme til og fra deres uddannelsesinstitutioner. Det giver mere fleksibilitet i en hverdag, hvor der skal være tid både undervisning, lektier og et socialt liv. 

Gratis og tilgængelig psykologhjælp
Ungdommen rammes i stigende omgang af angst, stress og depressioner. Et uddannelsessystem, hvor fokus er flyttet fra læring til præstationer, som kan måles med karakterer, bærer sin del af ansvaret. En del af løsningen er at sikre, at alle elever har let og gratis adgang til psykologhjælp. Vi skal sætte ind med psykologhjælp for unge, så vi fanger mistrivsel så tidligt som muligt. Ellers risikerer vi, den vokser sig stor igennem et helt liv.

Det kan ikke være rigtigt, at når vi brækker benet, går vi kvit og frit til lægen, men når vi knækker psyken er det størrelsen på vores pengepung, som afgør, om vi kan få hjælp. Det skal være gratis at få psykologhjælp.

Nogle kommuner har allerede indført gratis psykologhjælp, men der er desværre eksempler på, at ventelisterne er måned-lange. Det er uholdbart, at man skal vente i flere måneder på en tid hos psykologen. I den periode kan problemerne nå at vokse sig endnu større. Derfor skal ventelisterne  ned.

Det rigtige for den enkelte
Når det kommer til uddannelse er det lysten, nysgerrigheden og viljen, som driver værket og giver det bedste resultat. Derfor er det en helt forkert tankegang at tvangsplacere elever på forskellige uddannelser ud fra deres afgangskarakterer. Når vi indretter uddannelsessystemet, må rettesnoren være, at eleverne skal følge deres passion.

Hvis elever skal tage det rigtige valg, skal de have ordentlig vejledning. Men først når man bliver inspireret, kan man tage et oplyst valg. Det betyder, at man i løbet af tiden i grundskolen skal opleve livet på et alment gymnasium, og man skal prøve at have værktøjer i hånden, så man kan mærke, hvad der tænder den faglige gnist.

I stedet for at opstille måltal for, hvor mange elever, der er brug for på erhvervsuddannelserne, skulle vi opstille et enkelt måltal: 95 procent af eleverne skal føle sig klar til at tage et oplyst uddannelsesvalg, når de vælger ungdomsuddannelse. Det mål skal følges op med mere uddannelsespraktik i grundskolen.

Lad os tage de første skridt mod et mere trygt, fleksibelt og stressfrit ungdomsliv, hvor det er den enkelte elev, som er i centrum.  

Martin Mejlgaard, tiltræder som formand for danske Gymnasieelevers Sammenslutning 1. juli 2019.

Arbejdsmarked

Børn & unge

Demokrati

Kultur

Synspunkt

Tema: Morgendagens meningsdannere

Tilmeld dig nyhedsbrevet