Tobin-skat deler regeringspartierne

Socialdemokraterne går til Europa-Parlamentsvalget ind for en fælles skat på finan sielle transaktioner, mens De Radikales kandidater er direkte imod. Regeringsgrundlagets forslag er et urealistisk kompromis, lyder det.

Regulering

Af Morten Munkholm | [email protected]

Er det en god idé at beskatte handel med værdipapirer og derivater?

Det spørgsmål splitter regeringspartierne op til det kommende Europa-Parlamentsvalg. Socialdemokraterne går nemlig trods regeringens nej til at gå med til skatten i 2012 til valg på, at en finansiel transaktionsskat (også kaldet FTT eller Tobin-skat) bør indføres.

- Det gør vi først og fremmest, fordi vi skal have styr på den spekulative handel, der foregår på børserne i Europa og rundtom i verden og har været skyld i den krise, vi er vidne til i øjeblikket, fortæller partiets spidskandidat Jeppe Kofod.

I øjeblikket er elleve lande med Frankrig og Tyskland i spidsen blevet enige om at udforme en fælles FTT. Og ved at indføre skatten på EU-plan vil vi have større sandsynlighed for at få resten af verden med på ideen, mener Jeppe Kofod.

- Det er en god idé at få reguleret den højfrekvente spekulative handel, og så vil den samtidig skabe et provenu på 225-250 milliarder euro. Hvis man investerede de penge i at forbedre forholdene for de små og mellemstore virksomheder, kunne vi skabe en masse nye arbejdspladser, siger han.

Forrest i EU?

Regeringspartnerne fra De Radikale er langtfra enige i Socialdemokraternes betragtning.

- Det lyder jo meget tilforladeligt og sødt, når man snakker om en skat, som kun rammer bankerne, så de kan betale tilbage for den krise, de har skabt. Men den her skat vil altså i sidste ende ramme kunderne, som er vækstskabende virksomheder og folks pensionsopsparinger og forsikringer, siger partiets nummer to på kandidatlisten til Europa-Parlamentsvalget, Christian Kjølhede.

For ham at se vil det også være usundt for markedet, hvis bankerne skal straffes med FTT.

- Folk har fået et billede af, at spekulation i sig selv er en ond ting. Men spekulation betyder sådan set bare, at der er nogen, der er klar til at tage en høj risiko. Og det gør, at handelsvilkårene for dem, de spekulerer i, bliver mere stabile, siger Christian Kjølhede.

I regeringsgrundlaget står der, at ’regeringen vil gå forrest i EU i kampen for indførelse af en global skat på finansielle transaktioner’, men det er lidt af en rosenrød utopi ifølge De Radikales kandidat.

- Det er for mig at se fuldstændig urealistisk, at finansskatten skulle kunne blive gennemført på globalt plan, siger Christian Kjølhede, der derfor ikke har taget stilling til, om han overhovedet går ind for en global ordning.

- Nu er det jo ikke mig, der har skrevet regeringsgrundlaget, men det er jo et kompromis mellem flere partier, og det har nok givet mere mening for andre end os radikale, at det står der, tilføjer han.

Ekstra regning

Jeppe Kofod tror på, at en global ordning vil kunne lade sig gøre en dag, men nok ikke i den nuværende regerings levetid.

- Jeg tror ikke, det er noget, vi lige opnår med et fingerknips. Slet ikke. Men jeg tror, der vil komme en større erkendelse af, at når finanssektoren er grænseløs og global, så skal vi også regulere sektoren globalt, siger den socialdemokratiske spidskandidat.

Han mener dog ikke, at regeringen bør ændre på deres holdning til at få Danmark med i den nuværende løsning, hvor elleve lande er gået sammen om en skat på finansielle transaktioner. Det har den danske regering indtil videre sagt nej til.

- Nu har vi i vores regeringsgrundlag en klar aftale om, at vi går ind for en global transaktionsskat. Det er det, regeringen arbejder på, og det bakker jeg op om, siger Jeppe Kofod.

Ifølge Christian Kjølhede er det en radikal mærkesag at få mere gennemsigtighed på finansmarkedet, og det vil en FTT også kun være med til at forværre.

- For mig at se handler skatten i sidste ende om, at socialisterne gerne vil hente penge på det her område med en ekstra skat, og de glemmer så at fortælle, at det er en skat, som rammer alle borgerne, siger han.

Jeppe Kofod derimod kalder argumentet om, at borgerne bliver ramt hårdt af en FTT for forkert.

- Der vil jeg forholde mig til de beregninger, kommissionen har lavet, som viser, at det vil gavne europæisk BNP med 0,2 procent, og det vil altså kunne skabe arbejdspladser og vækst, siger han. :

EU

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet