Af Orla Østerby
 | Kommunalordfører, landdistrikts- og ø-ordfører, Det Konservative Folkeparti
Billede

Tobaksrøg hører ikke til i unge lunger

Hvis en pakke cigaretter kostede 60 kroner, ville det afholde tre ud af fire unge rygere fra overhovedet at begynde, skriver Orla Østerby.

synspunkt

   Måske føles det bare som et lille ungdomsoprør. Men det er ofte begyndelsen på et livslangt forbrug af cigaretter.

Ikke færre end 40 børn og unge under 18 år begynder hver dag at ryge. Og det er problematisk. For hver tredje unge ryger ender med at dø af tobakken, hvis vanen fortsættes. Det svarer til otte procent af alle danske børn! Et tal, der kalder på handling fra os politikere. Derfor hilser vi i Det Konservative Folkeparti også den seneste tids debat om rygning blandt børn og unge velkommen. 

Selv har vi i Det Konservative Folkeparti givet en række indspark til, hvordan vi kan få færre unge mennesker til at ryge. Blandt andet har vi foreslået, at prisen for en pakke cigaretter skal hæves til 60 kroner. En højere pris er ifølge Kræftens Bekæmpelse og Vidensråd for Forebyggelse nemlig det mest effektive middel til at sikre færre unge rygere. Sætter vi prisen op til 60 kroner, vil børn og unges forbrug af cigaretter ifølge Sundhedsstyrelsen falde markant med hele 75 procent. 

Helt røgfri skoledag
I Det Konservative Folkeparti ved vi dog godt, at højere cigaretpriser ikke kan stå alene. Vi har derfor også foreslået, at der skal indføres røgfri skoletid for alle under 18 år. Med røgfri skoletid mener vi, at der skal gælde et forbud mod at ryge cigaretter på alle landets grundskoler, 10. klasser, efterskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser i skoletiden. 

I dag har hver fjerde grundskole allerede indført røgfri skoletid. Det vil jeg og Det Konservative Folkeparti gerne kvittere for. Nu består opgaven i at få alle med. Ifølge loven har det været forbudt at ryge på grundskolernes matrikel siden 2012. Det forbud ønsker vi altså nu at udvide, så det omfatter skoledagen som helhed – uanset hvor man befinder sig i løbet af den.  

For når klokken ringer til frikvarter, skal elever ikke trisse over vejen for at tænde en cigaret. Så er vi lige vidt. Vi ved, at en del unge ryger deres første cigaret i skoletiden. Det kan virke ufarligt og lidt tjekket. Måske føles det bare som et lille ungdomsoprør. Men det er ofte begyndelsen på et livslangt forbrug af cigaretter. Så hvis vi skal forebygge, at børn og unge begynder på cigaretterne, er der brug for, at vi udnytter det enorme potentiale, som skolerne har for at påvirke unges valg.

75.000 får kræft af tidlig rygedebut
I Det Konservative Folkeparti tror vi på det personlige ansvar. Vi tror på, at man som voksen er i stand til at gennemskue konsekvenserne af sine valg. Derfor må voksne også selv bestemme, om de vil ryge. Men vi er samtidig klar over, hvor vigtigt det er at sætte rammer for unge mennesker. 

Vi tror oprigtigt på, at vi som samfund gør unge mennesker en tjeneste, når vi gør det lettere for dem at modstå fristelsen til at ryge cigaretter. Som unge har vi alle oplevet at begå fejltagelser. Men rygning behøver nu engang ikke at være en af dem. For det kan have alvorlige konsekvenser. 

Hvis ingen 0-17-årige begynder at ryge, kan vi redde 75.000 danskere fra kræft. Vi kan og skal ikke se til, mens børn og unge bliver afhænge af tobak og senere i livet får den afskyelige sygdom. Tænk på alle de menneskæbner, vi kan ændre, og sundhedsudgifter, vi kan spare. Derfor hører tobaksrøg heller ikke til i børns og unges lunger. Lad os sammen sikre, at vi gør alt for holde dem røgfrie. 

Blog

Børn & unge

Social & sundhed

Undersøgelse

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet