Af Kathrine Olldag
 | Kommunalordfører, Radikale Venstre

Foto: Steen Brogaard

Billede

To vigtige opgaver til os selv

Både de demokratiske og økonomiske rammer for det kommunale selvstyre halter, skriver ny kommunalordfører.

synspunkt

   Det er helt centralt, at vi i den kommende periode får en principiel debat om det svindende kommunale selvstyre, og at vi på Christiansborg koncentrerer os om vores egen opgave, nemlig at sikre rammerne, så kommunerne har en reel chance for at levere den velfærd, vi alle ønsker.

Hvis man er kommunalordfører, har man i mine øjne fået et af de vigtigste ordførerskaber. For det er i kommunerne, at vi får samfundet til at fungere. Christiansborg sætter rammer via lovgivning, som kommunerne implementerer i henhold til det kommunale selvstyre.

Eller sådan burde det i hvert fald være i den bedste version af vores samfundsmodel.

I praksis oplever kommunerne nemlig en helt anden virkelighed, som Christiansborg alt for længe har ignoreret, og som efterlader to store opgaver til os ordførere i den kommende periode:

1) Giv spillerum til det kommunale selvstyre.

2) Få udligningsordningen til at fungere, som den er tænkt.

For lidt rum til selvstyre
Én ting er, at budgetloven ikke tillader kommuner selv at justere deres indtægter efter udgifterne i form af skatteforhøjelse. Det kunne gå an, hvis landspolitikerne holdt sig til at sætte rammerne og i øvrigt ikke var interesserede i at detailregulere den borgernære velfærd. Men fordi politikken kan mærkes ude hos vælgerne, og fordi politikerne på Christiansborg gerne vil lave politik, der kan mærkes, er de jo interesserede. I stor stil endda.

Landspolitikerne udfordrer det kommunale selvstyre og oversvømmer kommunerne med detailstyring og lovgivning, der ofte i praksis presser kommunernes pengekasser så hårdt, at man kan spørge sig selv, om der overhovedet er penge at selvforvalte med. Og hvis vores kommunalpolitikere udelukkende bliver forvaltere af besparelser uden at få deres eget spillerum, hvad er der så tilbage af det kommunale selvstyre?

Det er helt centralt, at vi i den kommende periode får en principiel debat om det svindende kommunale selvstyre, og at vi på Christiansborg koncentrerer os om vores egen opgave, nemlig at sikre rammerne, så kommunerne har en reel chance for at levere den velfærd, vi alle ønsker. Hvilket bringer mig frem til næste opgave:

Uretfærdig udligning
Nej, udligningsordningen fungerer ikke, som den er tænkt. Den ene lappeløsning efter den anden har gennem årene skabt et monstrum af en kompliceret ordning, hvis kriterier er dybt forældede. Ordningen skaber A-B og C kommuner, som, hver gang diskussionen kommer op, kravler ned i hver sin skyttegrav og sørger for sig og sine.

En diskussion om udligning bør ikke handle ikke om at slå på hinanden. Den bør handle om at finde et fælles niveau for velfærd i Danmark og finde en opdateret model for, hvordan vi udligner mellem kommunerne i dag og ikke mindst i den fremtid, som er på vej.

Principperne for en forhåbentligt kommende ordning må være: enkelthed, retfærdighed, solidaritet og lighed i velfærd.                     
Det argument, jeg oftest hører for at lade udligningsordningen være, er: 'det er meget svært!' 

Ja, gu’ er det svært. Men er det ikke netop et endnu stærkere argument for at forenkle og forny?

Man kan ikke blive ved med at lade som om, elefanten ikke er i rummet. Og man kan ikke blive ved med at lappe på gamle lapper. Det er helt uholdbart for vores kommuner, som ikke kan levere alle de velfærdsønsker, Christiansborg kommer med, hvis ikke de får ordentlige og realistiske økonomiske rammer.

Så lad os smøge ærmerne op og komme i gang.

Der er nok at lave for en kommunalordfører de næste fire år.

Blog

Kultur

Politikerliv

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet