dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Tilpasning til fremtidens behov: En sjælden planstrategi

Tilpasning til fremtidens behov: En sjælden planstrategi

Nødvendigt og modigt. Dansk Byplanlaboratorium anmelder Lolland Kommunes debatoplæg til en plan- og udviklingsstrategi.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Med Debatoplæg til Plan- og Udviklingsstrategi 2012 træder Lolland Kommune helt ny grund i dansk planlægning. Kommunen tager for alvor fat på en meget nødvendig planlægningsmæssig dagsorden, nemlig den, at vi mange steder i Danmark er nødt til at tilpasse det kommunale serviceapparat til et svigtende befolkningsunderlag. Som disciplin blev planlægning født ind i en tid, hvor vi i Danmark opbyggede og udvidede vores velfærdsstat. Kan planlægningen bruges til det modsatte, nemlig tilpasning og afvikling af service? Lolland har nogle gode bud.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier