Af Kirsten Normann Andersen
 | Kommunalordfører, SF
Billede

Offentligt ansatte har hårdt brug for mere tillid

"Vi skal turde sidestille regnearksskabeloner og målstyringsmodeller med tillid til den faglige vurdering. Ikke forstået på den måde, at vi ikke skal notere, hvis eksempelvis den demente ikke har spist. Men dokumentationen skal give mening for den ansatte og helst for den berørte borger," skriver SFs kommunalordfører Kirsten Normann Andersen.

synspunkt

'Nok er nok' var slagsangen foran forligsinstitutionen fra de mange offentligt ansatte under overenskomstforhandlingerne. De har set til, mens effektiviseringer, omstruktureringer og fokuseringer har ramt velfærden og udhulet deres arbejdsvilkår.
Men hvordan kommer vi det enorme pres på den offentlige sektor til livs?
De seneste tal fra Stressforeningen viser, at stort set halvdelen af alle offentlige ansatte tit føler sig stressede. I FOA har fire ud af ti ligget søvnløse på grund af arbejdsrelateret stress, mens omtrent hver tredje af samme årsag har oplevet spændingshovedpine og hukommelses- og koncentrationsbesvær.    
De tal skal tages alvorligt, hvis vi skal udvikle den offentlige sektor og fortsat kunne rekruttere medarbejdere i fremtiden. Væk skal det ensidige fokus på produktionskrav, dokumentation og en nulfejlskultur, der har gennemsyret det offentlige siden 80’ernes indtog af new public management. Jeg mener, løsningen er tillid til de offentligt ansatte og medbestemmelse frem for medhør. På plejehjem, sygehuse, folkeskoler og i dagplejer skal de ansatte udover den hektiske hverdag mærke, at de har en betydning.

Gode beslutninger kræver tillid
Tilliden kommer med afbureaukratisering og fokus på kerneopgaverne. Vi skal turde sidestille regnearksskabeloner og målstyringsmodeller med tillid til den faglige vurdering. Ikke forstået på den måde, at vi ikke skal notere, hvis eksempelvis den demente ikke har spist. Men dokumentationen skal give mening for den ansatte og helst for den berørte borger. Vi skal have tillid til, at medarbejdere kan bryde med de fastlagte tidsskemaer, når de ser et menneskeligt og fagligt behov for det. 
Ved pludseligt opståede hændelser er det vigtigere for borgeren, at medarbejderne bruger sin sunde fornuft og handler rigtigt, fremfor at medarbejderen tøver, fordi medarbejderen er kastreret af effektmål og minutiøse skemarammer. Oplevelsen af at blive taget hånd om, hjulpet igennem en svær tid og føle sig tryg som borger opstår ved mødet med den dygtige og borgernære sygeplejerske eller folkeskolelærer, der har tid, overskud og handler rigtigt. Den tid og overskud skabes først og fremmest ved, at man har de afgørende forudsætninger – gode ledere og tilstrækkelige ressourcer – til at skabe plads til den sunde fornuft, fair arbejdsvilkår og en god arbejdskultur.

Underbemanding underminerer tillid
Under overenskomstforhandlingerne fik flere øjnene op for underbemandingen i den offentlige sektor. Og hvordan bevarer man tilliden til den faglige og politiske ledelse, hvis man ser kollegaer omkring sig blive afskediget eller gå ned med stress, mens kommunaldirektører modtager millionbonusser som følge af gammeldags regler om åremålsansættelse.  
I SF mener vi, at alt for store afstande og lønforskelle skaber tillidsbrud i den offentlige sektor. Hvis man ikke inddrager medarbejderne i udviklingen af arbejdspladsen, risikerer man det modsatte af hensigten, som vel er at øge arbejdsglæden og udvikle den offentlige sektor. Der skal være så stor tillid mellem ledelse og ansatte, at man kan udtale sig om kritisable forhold og stille spørgsmål til den daglige arbejdsgang, så vi undgår stress og medarbejderflugt og sikrer stærk velfærd. Man skal også udenfor overenskomstforhandlingerne turde sige, at nok er nok, uden at blive gjort til syndebuk, modtage repressalier eller ligefrem blive fyret.
Det gælder for alle medarbejdere i kommune, region og stat.

 

 

Blog

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet