dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Teknologierne til organisk affaldssortering er endelig på plads

Teknologierne til organisk affaldssortering er endelig på plads

Ny rapport udpeger en række gode eksempler på udsortering af organisk affald. Men en direkte økonomisk besparelse kan dog ikke påvises

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Efter en årrække med diverse uheldige eksempler på, at borgerne spildte tiden på kildesortering, fordi restaffald og organisk affald alligevel endte i samme forbrændingsanlæg, tyder det nu på, at teknologierne endelig er på plads i forhold til en egentlig udsortering af det organiske affald. Det viser en ny rapport fra Dansk Affaldsforening, som er lavet af Niras-konsulenterne.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier