Tårnby beskyldes for ulovlig erhvervsstøtte

Der er tale om konkurrenceforvridning, når Tårnby Kommune lader et lokalt firma leje en attraktiv bygning for en slik. Det mener et konkurrerende firma, som har indklaget sagen.  

Erhverv

Af Mia Tang | [email protected]

En strid mellem to bådeværfter kan munde ud i, at Tårnby Kommune får en over næsen af Konkurrencestyrelsen. De sidste fem år har kommunen udlejet en stor bygning på Kastrup Havn til Hellers Yachtværft, men huslejen er så lav, at der er tale om ulovlig erhvervsstøtte til et firma, man er glade for i kommunen. Det mener det konkurrerende firma Lynetten Bådservice i København, som har indbragt sagen for Konkurrencestyrelsen, og hvor ejer Klaus Schlichter er bitter på Tårnby Kommune. 

”Jeg føler mig magtesløs. En ting er op- og nedture i branchen, men her er vi oppe imod uoverskueligt store kræfter med en offentlig myndighed, der støtter et firma og dermed skævvrider vores konkurrencemuligheder,” siger han. 

§ 11 A

Hvis Tårnby Kommune taber sagen, vil huslejen på bygningen skulle sættes op til et væsentligt højere niveau, og i yderste konsekvens med tilbagevirkende kraft, så Hellers Yachtværft får en kæmpe ekstraregning. Det oplyser Konkurrencestyrelsen, som ikke vil kommentere sagen yderligere, men forventer en afgørelse i løbet af et halvt år.

Efter klagers mening er huslejen sat til en tredjedel af markedsprisen. Får han medhold i det, er der ingen tvivl om, at kommunen har overtrådt § 11 A, som handler om, at offentlige myndigheder ikke må yde hverken direkte eller indirekte støtte til private firmaer. 

”For mig lyder denne sag indlysende ulovlig. Hvis lejeprisen er tre gange mindre end markedsprisen, så er det støtte og dermed forbudt,” siger Peter Vesterdorf, som er Danmarks førende ekspert i konkurrenceret. Som en del af Håndværksrådet var han med til at gennemføre, at § 11 A i det hele taget blev tilføjet. ”Vi så gang på gang sager, hvor offentlige myndigheder skød penge i favoritprojekter, og andre aktører dermed blev snydt. Den nye paragraf betød, at vi fik langt bedre mulighed for at hjælpe vores medlemmer,” siger han. 

Tårnby afviser kritik

Borgmesteren i Tårnby, Henrik Zimino (S), mener dog absolut ikke, at kommunen har begået fejl i sagen. Efter hans mening er prisen i orden, og da statsforvaltningen i København ikke har anfægtet lejeniveauet, da den blev bedt om at kommentere sagen, mener han ikke, at der er noget at komme efter.

”Det vigtigste for os var at få lejet ud til et firma, som kunne passe ind i havnemiljøet. Jeg tror ikke på, at vi kunne have fået bygningerne lejet ud til en højere pris, og jeg synes, at vores økonomiske afkast er helt fint,” siger Henrik Zimino. 

Nu afventer han rådets afgørelse, og det samme gør de to bådeværfter. 

Hvis huslejen stiger til det tredobbelte, vil Kellers Yachtværft næppe kunne overleve, siger ejer Peter Keller: ”Så kan jeg ikke se, hvordan vi skal kunne drive en forretning, og så ved jeg faktisk ikke umiddelbart, hvad vi skal gøre. Men jeg kan i alt fald sige, at sagen ikke slutter der. Så ender vi i retten,” siger han. 

Lang ventetid 

Hos Lynettens Bådservice afstedkommer udsigten til at skulle vente yderligere et halvt år på en afgørelse et dybt suk fra Klaus Schlichter. Det er nu over et år siden, at han klagede over sagen. 

”Hvis ikke vi havde været så velkonsoliderede, var vi gået nedenom og hjem. Vi har været i branchen i tredive år og oplever nu for første gang, at vi ikke har noget overskud. Ikke på grund af finanskrisen, men på grund af Hellers og Tårnby Kommune. For os er ventetiden ulidelig,” fastslår Klaus Schlichter.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet