’Talmagi’ om offentlige nyansættelser

Der er ikke meget hold i tallene, når debatten raser om, hvor mange ansatte der er kommet til i kommunerne. Senest er det slået fast, at der siden strukturreformen er kommet 35.000 flere til.

Talsnak

Af Morten Uhrenholdt | [email protected]

Debatten har raset, og kommunerne har fået meget skældud fra politikere og ­andre samfundsdebattører, siden Mandag Morgen i sidste uge offentliggjorde, at strukturreformen ikke havde betydet færre, men flere ansatte i kommunerne.  Mere præcist er antallet af ansatte steget med 35.000 efter reformen.

”Det er ren talmagi at operere med det tal – uden at gøre opmærksom på, at de 20-25.000 af disse flere ansatte udgøres af ledige, der ansættes i løntilskudsjob,” siger Claus Biehl, personalekonsulent i Vallensbæk Kommune.

Danmarks Statistik bekræfter, at løntilskudsjob medregnes, når der udarbejdes statistik for ’Offentlig beskæftigelse’.

Antallet af personer i løntilskudsordninger er stærkt stigende og blev for nylig af Danmarks Statistik opgjort til 102.000 på landsplan i fjerde kvartal 2010. Det er en stigning på 71 procent i forhold til fjerde kvartal 2009.

Og heraf er altså de 20-25.000 ansat i kommunerne – og i betydeligt mindre omfang i regioner og i staten.

Staten udmåler kvoter

”Kommunerne er forpligtet til at ansætte ledige med løntilskud. Det er oven i købet sådan, at staten udmåler kvoter for, hvor mange kommunerne skal tage. For lille Vallensbæk Kommunes vedkommende er det mindst 43. Og hvis kommunerne ikke gør det, så risikerer de at blive straffet økonomisk via bloktilskuddet,” siger Claus Biehl.

Han spørger derfor, hvordan man kan tillade sig at fastslå, at kommunerne har ansat 35.000 flere uden at gøre opmærksom på, at størstedelen er ansat, fordi staten og den arbejdsmarkedspolitiske forpligtelse kræver det.

Kommunikation

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet