Tættere på EU-retssag om vandplaner

Regeringen har svaret på EU-Kommissionens begrundede udtalelse om de forsinkede vandplaner. I svaret erkender regeringen, at vandrammedirektivets frister ikke er overholdt.

Vand

Af Redaktionen | [email protected]

En EU-retssag om de forsinkede vandplaner er rykket endnu et skridt nærmere. Regeringen har nemlig nu svaret på Kommissionens begrundede udtalelse, og i svaret erkender regeringen, at Danmark ikke har overholdt vandrammedirektivets tidsfrister. Det oplyser Miljøministeriet i et notat til Folketing. Den begrundede udtalelse er sidste skridt, inden en egentlig retssag.

Ifølge direktivet skulle de endelige vandplaner have være vedtaget i december 2009, men de danske vandplaner er blevet stærkt forsinkede. Planerne er stadig i høringsfasen, som varer indtil april. Herefter skal planerne bearbejdes, inden de endeligt kan vedtages. I svaret til Kommissionen lægger regeringen sig fladt ned og erkender, at fristerne ikke er overholdt:

”Regeringen erkender fortsat, at fristen, som er fastsat i henhold til artikel 13, stk. 1, 2 og 6 for udarbejdelse af endelige vandplaner, er tilsidesat. Regeringen erkender ligeledes, at der ikke inden for den frist, som følger af artikel 15,stk. 1, er fremsendt kopier af de endelige vandområdeplaner til Kommissionen,” hedder det i notatet til Folketinget.

Vil nå mål 

Regeringen understreger dog, at det i traktaten er bestemt, at planerne skal i seks måneders høring, og at regeringen derfor i øjeblikket ikke kan gøre noget for at fremrykke færdiggørelsen af planerne. Endelig understreger regeringen, at miljømålene vil blive nået inden for direktivets frister.

”I sammenhæng med at Kommissionens bemærkninger tages til efterretning, er det understreget, hvorledes den (regeringen, red.) har tillagt det højeste prioritet at sikre, at målsætninger og miljømål vil blive nået inden for direktivets frister, således at der reelt opnås de markante forbedringer af vandmiljøet, som direktivet tager sigte på at tilvejebringe,” skriver regeringen i notatet til Folketinget.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet