Sygeplejersker kæmper med teknikken

Sygeplejersker bliver ikke i tilstrækkelig grad rustet til at benytte moderne sundhedsteknologi, viser ny forskning

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Kommuner og sygehuse bruger millioner af kroner på avanceret teknologi, der skal forbedre kommunikationen og arbejdsgangene, men de nyuddannede sygeplejersker er ikke rustet til at navigere i systemerne. Det viser de første undersøgelser i et forskningsprojekt om sygeplejersker og læreres teknologiforståelse ved Aarhus Universitet.
- Der er blevet investeret massivt i it på skoler og hospitaler, men der er ikke investeret tilsvarende i at uddanne de lærere og sygeplejersker, der skal implementere teknologien i deres daglige arbejdspraksis. De bliver simpelthen ikke klædt godt nok på til udfordringen - hverken på grunduddannelserne eller gennem efteruddannelse, siger professor ved Aarhus Universitet og projektleder på forskningsprojektet ‘Technucation’, Cathrine Hasse.

Liv og død
Undersøgelsen viser blandt andet, at 20 til 25 procent af de adspurgte sygeplejerskestuderende slet ikke eller i mindre grad har lært at forholde sig til de ændringer, som teknologien fører med sig. Heller ikke de erfarne sygeplejersker er i tilstrækkelig grad trænet i at bruge nye systemer, siger Cathrine Hasse.
- Man skal lære at tænke på en særlig måde, hvor man hverken skal have et bevidstløst forhold til teknologien eller en konstant mistro. I sundhedsvæsnet kan det være et spørgsmål om liv eller død, siger hun og peger på registrering af medicin og velfærdsteknologi som områder, hvor manglende teknologiforståelse resulterer i store fejl - og dermed udgifter.

Mangler midler
Det område, hvor de vordende sygeplejersker er mest skeptiske, er i forhold til at bruge teknologi i den nære patientkontakt. Det er til gengæld er et af de områder, politikerne satser stærkt på i disse år. I økonomiaftalen er der eksempelvis sat 80 millioner kroner af til udbredelse af telemedicin - men ingen af dem er øremærket hverken grund- eller efteruddannelse. Det billede svarer godt til Cathrines Hasses generelle opfattelse.
- Der udvikles enormt meget på det teknologiske, men ikke på teknologiforståelsen, siger hun og peger på, at eksempelvis projekter med telemedicin kan give bagslag, når sundhedspersonalet ikke har den fornødne tillid til systemerne.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet