Syddjurs-borgmester ind i sag om flytning af anbragte brødre

Syddjurs' borgmester forsvarer sin administration i sagen om to anbragte halvbrødre, der med få timers varsel blev flyttet fra et opholdssted ved Skanderborg til en billigere anbringelse internt i kommunen. Økonomi spillede ingen rolle, siger han.

Social

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Familieafdelingen i Syddjurs har ifølge kommunens borgmester ikke gjort noget forkert, da den med få timers varsel flyttede to brødre fra det opholdssted, hvor de havde boet i størstedelen af deres liv. Borgmester Vilfred Friborg Hansen (S) melder sig nu på banen for at forsvare sin administration, efter TV2 fulgte op på avisen Kommunens artikler om Syddjurs' håndtering af sagen.

”Jeg har været sagens akter igennem og kan sige, at den her beslutning ikke handlede om andet end børnenes tarv. Økonomiske hensyn spillede ingen rolle,” siger borgmesteren.

Skulle spare millioner

I foråret kom det ellers frem, at kommunen ville overskride budgettet for anbragte børn og unge med 12,8 millioner kroner. I den forbindelse fortalte Syddjurs’ familiechef, Jytte Dalsgaard, at kommunen ville gå i gang med at gennemgå sine 107 anbringelsessager for at se, hvor der kunne ske ændringer og opnås besparelser. Hun forventede på det tidspunkt, at der ville kunne blive sparet op mod otte millioner kroner på anbringelserne.

Familieafdelingens direktør, Søren Valbak, har efterfølgende forklaret over for avisen Kommunen, at denne gennemgang var overstået i løbet af sommeren, og at det havde ført til ændringer ved nogle anbringelser, men ikke så mange, som man havde forventet i udgangspunktet. Han forklarede, at man blot havde fremskyndet den rutinemæssige opfølgning på anbringelsessagerne, som kommunen under alle omstændigheder skulle have gennemført på et senere tidspunkt.

Sagen om de to brødre, der var anbragt på opholdsstedet Elverkær i Skanderborg Kommune, blev i efteråret 2008 taget op til rutinemæssig behandling i Børne- og Ungeudvalget. Her blev det besluttet, at anbringelsen skulle opretholdes, og at sagen rutinemæssigt skulle behandles igen to år senere, altså i 2010. Men i juni i år blev de to brødre med kort tids varsel flyttet fra opholdsstedet til en billigere anbringelse internt i Syddjurs Kommune.

Børnenes tarv afgørende

Borgmester Vilfred Friborg Hansen fastholder imidlertid, at kommunens økonomiske forhold intet har at gøre med de to drenges pludselige flytning. Han mener heller ikke, at der har været tale om, at den rutinemæssige opfølgning er blevet fremskyndet, fordi kommunen er i økonomisk bekneb. Heller ikke selv om familieafdelingen officielt havde meldt ud, at det netop var det, man var i gang med.

”Det eneste jeg kan sige er, at det kun har været barnets tarv, der har haft betydning for vores overvejelser,” siger borgmesteren.

Han ved godt, at økonomiske hensyn i en sådan sag ville være usaglige og i strid med loven, og peger på, at Det Sociale Nævn har underkendt en klage over kommunens flytning af de to brødre. Samtidig erkender han, at den ene af brødrene blev flyttet med få timers varsel, mens den anden havde fået flytningen varslet nogle dage tidligere.

Den yngste af brødrene fik tre timers varsel, og den ældste fik at vide, at han skulle flytte et nyt sted hen inden for ti dage. Er det normal procedure, når Syddjurs flytter børn fra et anbringelsessted, hvor de har boet det meste af deres liv?

”Det var samarbejdsproblemer med opholdsstedet, der var årsagen til det korte varsel for den ene. Men jeg ved ikke, hvad der er normal procedure på det her område, jeg er jo ikke sagsbehandler. Jeg kan bare sige, at det var børnenes tarv, der var afgørende,” siger Syddjurs’ borgmester, Vilfred Friborg Hansen. Han vil ikke udtale sig om konkrete forhold i personsager, og ønsker derfor ikke at gå nærmere ind i sagen.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet