Syddanmark vil energirenovere for 400 mio.

Hvis kommunerne siger ja, skal de samles med regionen i et fælles projekt, der også skal skabe 600-800 grønne job

ENERGI

Af Redaktionen | [email protected]

Der skal investeres i energieffektiviseringer i offentlige bygninger, og samtidig vil Region Syddanmark sætte skub i markedet for energirenovering af private bygninger.

Initiativet omfatter en fælles offentlig investering på 400 mio. kr. Det svarer til 600-800 job og en CO2-reduktion på 12.000 tons.
Et fællesprojekt i den størrelsesorden gør det muligt at opnå starthjælp fra Den Europæiske Investeringsbank på ca. 20 mio.

- Investering i energirenovering er en vej til vækst. Det er afgørende for mig, at vi med et projekt kan forbedre tre områder: Vi sparer penge, vi skåner miljøet og vi giver væksten og beskæftigelsen et boost, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Han deltog for nylig i et møde med regionens 22 kommuner, hvor planerne blev fremlagt.

Helt i samme tråd
Hvis størstedelen af kommunerne giver tilsagn, kan projektet fortsætte.

- Her har vi et projekt, hvor vi kan sætte ekstra gang i en erhvervsudvikling, der ligger helt i tråd med vores klimastrategi. Jeg kan kun opfordre kommunerne til at være med, for samtlige kommuner har allerede fokus på energieffektivisering, og nu har vi mulighed for at forene kræfterne, siger Carl Holst.

Samtlige 22 kommuner i Region Syddanmark har politikker indenfor energibesparelser og klima, og de har på forskellig vis forpligtet sig og vist konkret handling. På samme vis har Region Syddanmark en klimastrategi, som har et mål om at mindske CO2-udledningen i regionen med 40 pct.

Region Syddanmark tager derfor nu initiativ til at samle de syddanske kommuner i et fælles EU-projekt, ELENA, for at fremme grøn vækst og energibesparelser.

Store gevinster
I flere kommuner ser man positivt på regionens initiativ: 

- Vi har gode erfaringer med, at investeringer i energibesparelser direkte skaber gode lokale job, både foran tegnebordet og ude på byggepladsen. Og det er klart jo større skala, jo flere job skaber vi også. For vi ser jo allerede i dag, at både private, virksomheder og offentlige bygninger kan hente store gevinster ved det, siger Kolding Kommunes borgmester, Jørn Pedersen (V).

 Også i Faaborg-Midtfyn mener borgmester Hans Jørgensen (S), at det er en god investering for kommunen.

- En gennemsnitlig investering på 21 mio. kr. i energirenoveringer pr. kommune over tre år er overkommelig og betaler sig hurtigt tilbage. Erfaring viser, at energibesparelserne i offentlige bygninger betaler investeringerne ved en simpel tilbagebetalingstid på 10 år.

I løbet af efteråret 2012 skal et forprojekt afdække interessen fra kommunerne, omfanget af offentlige investeringer, behovet for teknisk bistand og mulighederne for kobling med energirenoveringer af den private bygningsmasse.

tsp

 

Fakta
Forprojektet skal munde ud i en ansøgning om teknisk assistance fra finansieringsinitiativet ELENA. Sekretariatet bag det privat-offentlige samarbejde Grøn Erhvervsvækst skal varetage forprojektet. Målet er at sikre tilslutning fra mindst 15 kommuner og regionen til en samlet investering i energirenoveringer på mindst 400 mio. kr., hvoraf der kan opnås en støtte på 20 mio. kr.

Desuden ønsker regionen en kobling til energirenovering af den private bygningsmasse, bl.a. i samarbejde med Grøn Erhvervsvækst, til en potentiel samlet investering på 450 mio. kr. Investeringens størrelse alene og koblingen til det private, gør projektet unikt i Region Syddanmark.

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet