Kommuner kan være tvunget til at sige ja til udvidelser af svinefarme, når landmanden har styr på papirarbejdet til at få en miljøgodkendelse. Også selvom lokalpolitikerne mener, udvidelsen er en dårlig idé. Middelfart, Esbjerg, Holbæk og Skanderborg har siden lovændringen i 2017 sendt breve til miljøministeren for at gøre opmærksom på problemet.
Kommuner kan være tvunget til at sige ja til udvidelser af svinefarme, når landmanden har styr på papirarbejdet til at få en miljøgodkendelse. Også selvom lokalpolitikerne mener, udvidelsen er en dårlig idé. Middelfart, Esbjerg, Holbæk og Skanderborg har siden lovændringen i 2017 sendt breve til miljøministeren for at gøre opmærksom på problemet.
Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix

Svinefarme tryner kommuner: Fire har sendt breve til ministre

Kommuner er magtesløse over for svinefarme og kvægbrug, der vil udvide deres besætninger med tusindvis af køer eller grise. Fire kommuner har sendt breve til ministre.

gyllesnak

Af Christian Olesen | [email protected]

♫ Bonden er en herremand.
Men han holder ej sin geneafstand.
Staldanlæg som ganges med ti.
Forringer naboens ejendomsværdi ♫

Der er stiftende møde i en ny forening, som kalder sig Landsforeningen mod Svinefabrikker. Her er godt 65 mennesker stimlet sammen om en fælles sag og fællessang. De vil sætte en stopper for uhensigtsmæssige udvidelser af svinefarme.

Helene Meden Hansen er formand og forfatter til 'Svinesangen’.

- Det er en fjollet sang om et alvorligt problem. Men der er normalt ikke er så meget sjov, når vi snakker om svinefarme. Teksten er ikke ondt ment, for tanken er ikke at gå efter landmændene. Den enkelte bondemand er ikke skurken. Det er loven, siger hun.

I 2017 ændrede Venstre-regeringen husdyrbrugsloven, som bestemmer, hvad landmænd må og ikke må, når man driver landbrug med svin, kvæg og andre husdyr. Det betød blandt andet, at kommuner mistede sin selvbestemmelse på området.

Daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) stod bag, og idéen var at forenkle loven, så landmændene fik kortere sagsbehandlingstider, når de for eksempel ville udvide. Det lykkedes.

Magtesløse politikere

Men nu sidder flere kommuner med det problem, at landbrug med husdyr kan udvide deres besætning næsten lige så tosset, de vil. Det kræver nemlig blot en miljøgodkendelse, og hvis landmandens papirarbejde er i orden, kan kommunen ikke sige nej til godkendelsen.

 Vi beder miljøministeren om at kigge i vores retning. De her landbrug bliver så store, at vi ikke ser husdyrbrug- og planloven som værende tilstrækkelige længere.

Det betyder, at særligt svinefarme har udvidet voldsomt med tusindvis af flere svin på deres landbrug i de senere år. 

- Med den nye lov kan vi som kommuner ikke gå ind og sige ja eller nej til, om en svineproduktion skal udvides. Hvis landmanden overholder lovgivningen, man har udstedt fra Christiansborg, kan vi reelt ikke gøre noget, sagde Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), til TV2 Øst i efteråret.

Udvidelserne kan medføre gener som lugt og støj hos naboer og nærliggende landsbyer, hvor der stinker af fx ammoniak, når vinden blæser. Og vejnettet i landområderne er presset af de mange ekstra lastbilkørsler igennem små byer.

Samtidig mener kommunerne, at nærliggende natur kan lide under de store udvidelser.

Fire breve sendt

Holbæk er en af de kommuner, der har stødt hovedet mod muren flere gange. Men andre kommuner har også haft lignende problemer med husdyrbrug.

Siden loven trådte i kraft har Esbjerg, Holbæk, Skanderborg og Middelfart uafhængigt af hinanden sendt breve til miljøminister, Lea Wermelin (S). Kommunerne beder om hjælp til at gøre noget ved husdyrbrugloven.

- Vi beder miljøministeren om at kigge i vores retning. De her landbrug bliver så store, at vi ikke ser husdyrbrug- og planloven som værende tilstrækkelige længere. Et eller andet skal ændres, siger Karen Sandrini (S), formand for plan- og miljøudvalget i Esbjerg Kommune.

Flere af brevene er også sendt til KL, erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S).

  Svinefarmene er jo blevet industri, og de vokser, fordi lov loven er lavet efter sådan en forestilling om et Morten Korch landbrug med stråtag, hvis man sætter det lidt på spidsen.

Brevene er et resultat af, at der i de seneste år er kommet flere og flere ansøgninger om udvidelser af husdyrbrug. Antallet af svinefarme er ellers faldet voldsomt fra 7.482 i 2006 til 3.125 i 2018 ifølge Danmarks Statistik. Det skyldes, at størrelsen på de store farme er vokset markant, og at mange små farme er slået sammen til få store.

Men selvom de store farme kan være mere miljøvenlige i forhold til udledning af diverse stoffer, kan de generer det omkringliggende område i højere grad, end mindre svinefarme gør.

Der kan også være ulemper, hvis kommuner får lov at bestemme over svinefarme hver for sig. Det menerLandbrug & Fødevarer, som tidligere udtalt, at uens regler rundt i kommunerne vil gøre udvidelser uoverskuelige og tidskrævende for landmændene.
Foto: Lærke Posselt, Ritzau Scanpix

Morten Korch fabrik

Kommunerne savner muligheden for at lave en helhedsvurdering, hvor man undersøger konsekvenserne af en udvidelse. Det, mener Helene Meden Hansen fra Landsforeningen mod Svinefabrikker, er en god idé.

- Kommunerne har ikke nogen indflydelse, som det er nu, så det politiske pres skal lægges på Christiansborg, så kommuner kan få lov at lave lokale helhedsvurderinger, når en svinefarm vil udvide, siger hun.

Det ønske har man også i Esbjerg Kommune. For nylig har udvidelsen af et kvægbrug nær den lille by Jernved skabt røre i Esbjerg blandt byrådspolitikere og i lokalsamfundet.

Udvalgsformand Karen Sandrini (S), fortæller, at kommunen har mistet kontrollen med de store husdyrbrugs udvikling. 

- Det er svært, når landbrug må udvide så meget så hurtigt. De bliver industrivirksomheder, og ligesom andre industrivirksomheder ændrer de det område, de ligger i, siger Karen Sandrini.

Helene Meden Hansen mener også, at der skal tages hensyn til mere end bare naboerne.

- For mig handler det mest om at tage hensyn til naturen. Det er da også øv at bo ved siden af et stort landbrug, men det er ikke det, der er min kæphest, siger Helene Meden Hansen.

- Svinefarmene er jo blevet industri, og de vokser, fordi lov loven er lavet efter sådan en forestilling om et Morten Korch landbrug med stråtag, hvis man sætter det lidt på spidsen, siger hun.

Minister svarer

De fire breve har affødt reaktioner fra flere partier på Christiansborg. Politikere fra SF og De Radikale anerkender problemet, mens Enhedslisten har fremsat et forslag om at give kommuner mulighed for at afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion.

Socialdemokratiets fødevareordfører sagde til JydskeVestkysten, at brevet fra Esbjerg Kommune var en gratis omgang. Venstres fødevareordfører tilføjede i samme omgang, at brevet stritter i alle retninger.

Miljøminister Lea Wermelin (S) er blevet spurgt til sin mening om situationen i Holbæk. Det svarede hun på i begyndelsen af april.

- Miljø- og Fødevareministeriet er samtidig opmærksom på, at der kan være særlige problemstillinger, der knytter sig til store husdyrbrug. Der har i den senere tid været en stigning i antallet af sager, hvor både borgere og kommuner udtrykker kritik af store husdyrbrug, herunder placeringen af dem, skrev hun blandt andet.

En truet art

En hollandsk undersøgelse har peget på, at der muligvis kan være sunhedsrisici forbundet med at bo tæt op af en stor svinefarm. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor bedt sundhedsmyndighederne om at vurdere den hollandske undersøgelse.

Ministerens svar betyder dog næppe, at kommunerne får mulighed for at afslå svinefarmene lige foreløbig.

Landbrug & Fødevarer mener da også, at reglerne i forvejen er strikse, og at en lovændring vil skabe usikkerhed for landmændene, fordi der kommer mindre ensretning på tværs af kommunegrænserne.

♫ Dansken er en truet art.
For svinebruget øges med fart. ♫

Lyder det i ‘Svinesangen’. I januar i år var den danske svinebestand 12,7 millioner svin ifølge Danmarks Statistik. Det var en lille stigning i forhold til året før.
I en tidligere udgave af denne artikel fremgik det at:
Miljøministeren har sat gang i en undersøgelse af, om der er sundhedsrisiko ved at bo tæt ved et husdyrbrug. Det har et hollandsk studie nemlig tidligere peget på, at der kan være.
Det har Kommunen.dk d. 21. april kl 11. 45 rettet til: En hollandsk undersøgelse har peget på, at der muligvis kan være sunhedsrisici forbundet med at bo tæt op af en stor svinefarm. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor bedt sundhedsmyndighederne om at vurdere den hollandske undersøgelse.

Land & by

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet