Sverige afsiger vigtige domme om udbud

To svenske domme åbner op for, at direkte tildeling og miniudbud kan optræde på samme rammeaftale, men i praksis er kun en meget snæver dør på klem. Dommene kan få betydning i Danmark.

Tildeling

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Både smil og panderynker vil formentligt optræde på SKI’s ansigter, når de læser de to domme fra de svenske forvaltningsdomstole om udbud af rammeaftaler. Som udgangspunkt tillader de nemlig brug af direkte tildeling og miniudbud på den samme rammeaftale, men det vil ifølge en ny dom fra den højeste administrative domstol i Sverige, Regeringsrätten, kræve, at det allerede på tidspunktet for udbuddet skal stå krystalklart for tilbudsgiver, hvilken tildelingsmodel der vil blive anvendt for det enkelte indkøb. Selv hertil var der to dommere i dissens. 

Der synes således at være åbnet en teoretisk mulighed for at have begge tildelingsmodeller på den samme rammeaftale, men i praksis synes kun en meget snæver dør åben. Sådan lyder vurderingen fra blandt andre Peter Dethlefsen, der rådgiver om offentlige kontrakter og er tidligere chefkonsulent inden for Konkurrencestyrelsen gennem 10 år.

”Det er vel nærmest så snævre grænser, at det i praksis er meget svært at have de to kriterier for tildeling på den samme rammeaftale,” siger Peter Dethlefsen, der for Kommunen kort har kigget på dommen fra Regeringsrätten, samt – som han understreger – en meget konkret dom fra Förvaltningsrätten i Stockholm.

Her fremgik det nemlig klart af den pågældende rammeaftale, at indkøb på mere end 200.000 svenske kroner skulle i miniudbud, og indkøb herunder skulle anvendes på direkte tildeling. Valget blev vurderet til at være for frit.

Advarsel mod brug

Advokatfirmaet Horten behandler dommene i sit seneste nyhedsbrev og vurderer, at ”der er alt mulig grund til at antage, at en lignende fortolkning vil blive anlagt i resten af EU”. I Danmark har Klagenævnet for Udbud ikke behandlet en lignende sag, men når det engang sker, så tror Peter Dethlefsen, at de vil følge linjen i fortolkningen fra de svenske domstole. 

SKI er blandt mange blevet kritiseret for at give et for frit valg mellem direkte tildeling og miniudbud på deres rammeaftaler, og Peter Dethlefsen mener da også, at SKI har god grund til at nærlæse dommene.

”Hvis SKI fortsætter med sin hidtidige praksis om valgfrihed, og de danske domstole følger linjen fra Sverige, så kan det godt gå hen og blive vanskeligt for kommunerne at købe ind via SKI uden risiko for at komme til at lide tab,” siger han.

Horten opfordrer også til forsigtighed. I sit nyhedsbrev anbefaler advokatfirmaet, ”… at ordregivere undlader at udbyde rammeaftaler indeholdende valg mellem direkte tildeling og miniudbud”.

Brud på direktiv

Konkurrencestyrelsen vil ikke afvise, at svensk retspraksis kan spille ind på udtalelser eller afgørelser i Danmark.

”Som normal praksis kigger vi først og fremmest på vores egen retspraksis og EU-praksis, men det er ikke udelukket, at vi kan inddrage andre landes domme,” siger kontorchef Pia Ziegler.

Konkurrencestyrelsen behandler i øjeblikket en konkret sag om rammeaftaler, som den forventer at afslutte inden for en kortere tidshorisont. Pia Ziegler vil dog ikke komme nærmere ind på, om sagen helt præcist vedrører brug af direkte tildeling og miniudbud på samme rammeaftale.

Flere kilder, som Kommunen har talt med, mener, at den svenske tolkning går for vidt trods de væsentlige modifikationer. Blandt andre formanden for Dansk Forening for Udbudsret, H.P. Rosenmeier:

”Jeg synes umiddelbart, at det lyder lempeligt, og jeg vil mene, at det er i strid med udbudsdirektivet,” siger den tidligere retspræsident, der også har været medlem af formandskabet for Klagenævnet for Udbud i mange år.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra SKI om de to svenske domme.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet