- Svage bør ikke afgive til de svage

Karin Nødgaard (DF) efterlyser en ny konstruktion af satspuljen, færre hovsa-løsninger og ingen kommunale skeletter i skabene

Interview

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Socialordfører for Dansk Folkeparti Karin Nødgaard sidder om muligt i et lille fløjparti, men hendes tanker om social ansvarlighed og langsigtet socialpolitik er ikke små. Hun er for nylig kommet ud af forhandlinger om satspuljen, og efterspørger et stort opgør med den lille pengepose.

- I år var fordelingen af satspuljen en meget stor udfordring, for der var meget få midler. Dansk Folkeparti har sådan set i mange år været optaget af, at vi skal have en helt anden konstruktion af satspuljen end den, vi har i dag. Jeg synes, at princippet om, at det er de svage, der giver til de svage, er forkert. Vi burde alle sammen bidrage, så man havde en mere stabil pulje at dele ud af, og den ikke svingede så meget fra år til år.

Men hvorfor deltager I som satspuljeparti, hvis I er imod den?

- Vi har den holdning, at så længe der er en satspulje, så vil vi gerne være med til at fordele midlerne. Vi stiller os ikke bare ud i en krog og siger: ’vi vil ikke være med’.

Hvad har været problematisk ved satspuljefordelingen i år?

- Jeg synes, det er bekymrende, at vi for nylig sad med en meget lille satspulje, og så går der to uger, så kan regeringen lave finanslov med Enhedslisten og lave noget, de kalder en socialpakke – men som egentlig mere er en integrationspakke – og finde 1,1 mia. til det. Der må sidde mange, som har søgt satspuljemidler forgæves og føle sig virkelig snydt, når de nu ser, at der alligevel fandtes nogle penge et andet sted i Finansministeriet.

Børnesager har positiv effekt

Andre store aktuelle opgaver har været tilsynsreformen og overgrebspakken, som Karin Nødgaard mener, snart går ind i en vigtig fase uden for Christiansborgs mure: implementeringen.

- Det er klart, at det store er, at tingene skal sættes i værk. Der ligger en vigtig opgave for kommunerne. Her tænker jeg for eksempel på de børnesager, der har været, og der skal vi se langt færre – helst ingen – af den slags i fremtiden.

Hvad forventer du af kommunerne?

- Jeg håber helt klart, at kommunerne rundt i landet vil tage godt imod den tilsynsmodel og den overgrebspakke, der nu er lavet. At de kan se, at det ikke er for at gå ind og straffe nogen, men for at give nogle værktøjer. Så det netop ikke bliver en kamp mellem Christiansborg og kommunerne.

- Det enorme fokus, der har været på børnesager, har faktisk været positivt, for så rasler der jo noget ud af skabene, som måske ellers ville have været gemt. Den ’domino-effekt’ har da været frygtelig at se på, og det har sikkert heller ikke været sjovt at sidde i de kommuner, der har været ramt, men vi skal huske på, at det her er sårbare mennesker, det drejer sig om. Og derfor er vi forpligtede til at få lavet nogle forhold, som er ordentlige for dem. Nogle af dem er jo blevet svigtet så voldsomt af dem, der skulle passe mest på dem, deres forældre, og så må vi ikke svigte dem også.

Socialpolitik griber ind i menneskers liv, og derfor er det essentielt at tænke langsigtet, og ikke bare hvordan vi lige får mennesker i arbejde nu, mener Karin Nødgaard.

- Indimellem kan der godt ske det, at nogle tiltag bliver en slags halv-populistiske hovsa-løsninger, og det synes jeg, er et dårligt signal at sende. Man skal virkelig tænke meget langsigtet og ikke bare lige hen til at få landet den næste aftale.

 

Ordførerne tager ordet:

I den kommende tid sætter dk-social spot på de politiske partiers socialordførere. I en række interviewartikler kan du blive klogere på, hvad de forskellige partiers socialpolitik egentlig er.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet