Svag styring gav knækket

I oktober sidste år blev Syddjurs Kommune sat under administration af Indenrigs- og Socialministeriet. Dårlig ledelse var en af flere årsager til det økonomiske sammenbrud.

Portæt: Syddjurs Kommune

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Guldkysten blev det kaldt. Men Syddjurs Kommune skulle langtfra vise sig at være født med guld i mund, da borgmester Vilfred Friborg Hansen (S) vågnede op som borgmester for den nyfødte storkommune. Kassebeholdningen lød på minus 48 millioner. Minusset blev startskuddet til én lang økonomisk nedtur for Syddjurs Kommune. 

I oktober sidste år blev kommunen sat under administration. Dårlig ledelse, siger oppositionen. Den påstand understøttes af Indenrigs- og Socialministeriets genopretningsplan, hvor mangelfuld styring og for sene strukturelle tilpasninger nævnes som afgørende faktorer for den dårlige økonomi.

Uheldigt samspil

Borgmester Vilfred Friborg Hansen (S) kalder det derimod et uheldigt samspil af mange faktorer. Han nævner blandt andet svigtende indtægter fra grundsalg og store ekstraudgifter i forbindelse med kommunalreformen, men ser udligningsreformen som det største problem.

Jørgen Brøgger er 1. viceborgmester fra oppositionspartiet Venstre, og han er ikke i tvivl om årsagen til det økonomiske sammenbrud.

”Alle vores problemer skyldes, at vi ikke har taget ordentligt fat og styret økonomien med fasthed. Det er klart, at det ville have været svært, men der er efter min mening ikke andre årsager til det,” siger Jørgen Brøgger.

Ved årets slutning har kommunen brugt mellem 70 og 90 millioner kroner for meget de sidste tre år. Jørgen Brøgger medgiver gerne, at hele byrådet stod bag et nyt økonomisystem i 2007, der i bogstaveligste forstand betød, at kommunen ikke havde overblik over hverken indtægter eller udgifter det første leveår som storkommune. 

Pengene styrer ­politikerne

Vilfred Friborg Hansen er dog ikke bleg for at indrømme, at han har et stort medansvar.

”Det er helt klart, at der har været mangelfuld styring. Det har måske dels noget at gøre med, at vi kommer fra nogle kommuner, som ikke havde økonomiske problemer, på nær den gamle Midtdjurs Kommune, og derfor har vi måske ikke haft så stram en budgetopfølgning, som vi har konstateret, at der er behov for i denne kommune,” forklarer Vilfred Friborg Hansen.

En mangelfuld ledelse, som kommunen nu lider under.

”Nu er vi ikke herre i eget hus. Det er pengene, der styrer os, og ikke os, der styrer kommunen,” siger Jørgen Brøgger.

Syddjurs Kommune var blandt dem, der fik lov til at hæve skatten. 29,6 millioner eller en skattestigning for borgerne på 0,6 procent. Næste år planlægger kommunen at lægge 32 millioner kroner til side, og i slutningen af 2011 skal kassen indeholde indeholde 73 millioner kroner efter aftale med ministeriet. En hård tjans, der også vil kræve sine besparelser de følgende år, mener Vilfred Friborg Hansen.

”Jeg er temmelig overbevist om, at den hestekur, som vi har været igennem, vil vare mindst halvdelen af næste byrådsperiode.”

Men Vilfred Friborg Hansen bliver ikke manden bag. Han besluttede for en del år tilbage, at denne periode er hans sidste i kommunalpolitik.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet