Svært at finde plads til biogas

En ny metode kan være med til at afhjælpe udfordringerne ved at finde de bedste placeringer af kommende biogasanlæg. Men økonomien er fortsat det afgørende problem.

Tema: Miljø

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Landets kommuner skal inden for de kommende år finde placeringer til godt 50 store biogasanlæg, hvis den politiske aftale om Grøn Vækst skal realiseres. Det stiller kommunerne over for store udfordringer med at finde de optimale placeringer af de kommende biogasanlæg.

”Kommuner står meget forskelligt. I nogle kommuner sker der rigtig meget, andre steder sker der ikke så meget. Og der er en langt række hensyn at forholde sig til, når biogasanlæggene skal placeres. Nogle er ret enkle og ligetil, mens andre giver anledning til større diskussioner,” siger Kåre Albrechtsen, der er leder for Biogassekretariatet.

Blandt de mere indlysende forhold peger Kåre Albrechtsen på, at et anlæg ikke kan placeres lige ved siden af et villakvarter. Til gengæld er der en del mere tungtvejende overvejelser omkring transporthensyn til og fra anlægget. For det kommende storanlæg ved Maarbjerg, Holstebro, vil der blive tale om over tusinde tons gylle, der dagligt skal ind i systemet.

Herudover skal det også være mulighed for afsætning til kraftvarmeværker efterfølgende, og så er der i nogle områder tungtvejende hensyn til grundvandet og fredet natur som afgørende parameter.

En ændring af planloven har netop været igennem den første høringsrunde, og her lægges det blandt andet op til, at placeringen af biogasanlæg skal indgå som en obligatorisk del af den strategiske planlægning i næste generation kommuneplaner.

Ny metode

Der findes ikke nogen entydig opskrift på, hvordan man finder de bedste placeringer til biogasanlæg i en kommune. Men to nyuddannede landinspektører har som deres afgangsprojekt på studiet udviklet en metode, der allerede nu har fået en del opmærksomhed.

”En samtale med en planlægger fra Hjørring gjorde os interesseret i at se nærmere på biogasområdet. Og vores foranalyse viste, at planlægningen af placeringen af biogasanlæggene er en af de helt centrale udfordringer for kommunerne,” siger Jes W. Joensen.

Sammen med sin medstuderende Jesper Mølgaard udviklede han en model bygget op om fire afgørende parametre, der skal tages i betragtning, når et biogasanlæg skal placeres. Projektet er præsenteret på hjemmesiden www.biogasanlaeg-planlaegning.dk. 

”Vi har afprøvet metoden på Randers Kommune, men den er bygget op, så alle kommuner vil kunne bruge den til at komme godt i gang med at få udpeget de mest hensigtsmæssige områder for placering af biogasanlæg,” siger Jes W. Joensen.

Staten skal på banen

Ringkøbing-Skjern er en af de kommuner, som har store ambitioner på biogasområdet. Her ønsker man at få etableret nogle få større biogasanlæg, der i kombination med en række mindre decentrale anlæg. Det skal sikre, at 80 procent af kommunens gylle kan udnyttes til energiproduktion.

Selv om Ringkjøbing-Skjern er den kommune, der strækker sig over det største areal, er det også her svært at finde egnede områder, hvor de store anlæg kan placeres,  fortæller kommunens bioenergikoordinator Lars Byberg. Det er dog ikke den største udfordring for at få projektet realiseret.

”Vi regner med, at vi kan støtte den første forsøgsfase med et kommunegaranteret lån. Men det samlede projekter kræver en investering på omkring 1,3 milliarder kroner, og det er ikke noget, som vi kan gå ind og give lånegaranti til fra kommunen. Det kræver, at staten kommer på banen,” siger Lars Byberg.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet