Svært at få erstatning for dårlig snerydning

Hvis kommunen overholder egne retningslinjer for snerydning, er det stort set umuligt for borgere at rejse krav om erstatning ved fald og skader. Selv når retningslinjerne brydes, står borgerne svagt.

Snefald

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det dårlige vejr har været en stor udfordring for den kommunale snerydning over store dele af landet. Og risikoen for at blive mødt med krav om erstatning fra tilskadekomne borgere er derfor stor. Det mærker man blandt andet i Aalborg.

”Vi får løbende nye erstatningskrav ind fra borgere, der er kommet til skade, siden det for alvor begyndte at sne sidst i november,” siger Johnny B. Ladegaard fra driftsafdelingen hos Trafik og Veje i Aalborg Kommune.

Sidste vinter var også ekstraordinært hård. Her blev der alene fra januar til marts rejst 59 krav om erstatning mod Aalborg Kommune. 

Men borgerne står typisk med en svær sag. For kravene til den kommunale snerydning er ikke så skrappe som til private, fordi kommuner har ansvar for et langt større areal. Og hvis kommunen ellers overholder sit eget regulativ for snerydning og glat­-

føre­bekæmpelse, så er der ikke noget at komme efter for borgerne. 

Det oplyser Riccardo Krogh Pescatori, konsulent ved Forsikringsoplysningen hos brancheorganisationen Forsikring og Pension. 

På grund af opgavens omfang er kommunerne nødt til at prioritere indsatsen ved at klassificere vejene forskelligt. Hvis en kommune ikke lever op til den indsats, man har lovet på de forskellige typer veje, vil borgerne kunne rejse krav om erstatning. Men heller ikke i disse tilfælde vil borgerne have en let sag.

”Nogle kommuner har forsikringsselskaber bag sig til at tage sig af de sager. Andre kommuner har skåret forsikringen væk, og de skal så selv tage stilling til kravene. Hvis kravet afvises, så er borgeren henvist til at anlægge civilt søgsmål mod kommunen,” siger Riccardo Krogh Pescatori.

Ud af de 59 krav om erstatning, som Aalborg Kommune blev mødt med i første halvdel af sidste år, har kommunen besluttet at udbetale erstatning til fire. Få sager mangler stadig at blive færdigbehandlet, men ingen af de borgere, der har fået afslag, har lagt sag an mod kommunen.

Politisk smertegrænse

Problemer med at overholde kommunens egne retningslinjer for snerydning er aktuelt med en vinter, hvor vejret har været særdeles hårdt, og der har været store problemer med at skaffe salt. Valget har i mange kommuner været mellem en massiv overskridelse af budgettet, eller at gå på kompromis med rydningsindsatsen.

I Faaborg-Midtfyn måtte politikerne således til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde sidste onsdag med snerydning som eneste dagsordenspunkt.

”Vi startede 2010 med 8,5 millioner kroner på budgettet til snerydning. Og vi har brugt 30 millioner. Hvis vi i teknisk udvalg skulle overholde budgettet, så vil det kræve en kraftig nedklassificering af en væsentlig del af vores 1.100 kilometer veje,” siger Grete Justensen (K), formand for Faaborg-Midtfyns teknik- og miljøudvalg.

Ifølge Vejdirektoratet skal en kommunes politisk vedtagne regulativer for snerydning og glatførebekæmpelse sendes til forhandling hos politiet. Men kommunen er ikke forpligtiget til at følge politiets eventuelle indsigelser. 

Så i sidste ende er sne­rydningen et spørgsmål om, hvor den politiske smertegrænse går.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet