Svært at bryde Falcks brandmonopol

Nogle brandmænd er gået sammen for at bryde Falcks brandmonopol i Danmark. Men kommunernes krav gør opgaven umulig, lyder anklagen. Nu har de klaget til Konkurrencestyrelsen.

Udbud

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Står huset i flammer, er det sandsynligvis Falck, der kommer til undsætning. De står for brandvæsenet i 67 af landets kommuner. Resten er stort set kommunale brandvæsener. Det vil en gruppe fynske brandmænd gerne lave om på.
”Vi vil gerne byde ind på kommunernes brandvæsen, men de kræver, at firmaet har løst en lignende opgave, og det er umuligt, når det kun er Falck og kommunerne, der er på markedet. Vi føler, at det er imod den frie konkurrence. Vi har erfaringen som brandmænd, men det er umuligt at komme ind på markedet,” fortæller Andreas Jakobsen, der står i spidsen for initiativet.
Derfor har han klaget til Konkurrencestyrelsen. Klagen handler om det seneste udbud af en brandkontrakt i Nexø. Her står der i udbudsmaterialet, at ”tilbudsgiver skal have løst brandslukningsopgaver, som indholdsmæssigt og i omfang svarer til den udbudte, indenfor de seneste tre år”.

I kommunens interesse

Ifølge Andreas Jakobsen er formuleringen den samme i alle lignende udbud. Hos Dansk Erhverv så man gerne mere fleksibilitet i kravene.
”Man må ikke lave et udbud, der reelt skaber monopol på markedet. Selvfølgelig skal der være nogle kvalitative krav, men vi mener, at kommunerne burde lave et udbudsmateriale, der er så åbent for markedet som muligt under de krav. Hvis de mennesker har den fornødne erfaring, skal det også kunne bruges som en indgang,” siger chef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Erhverv Marie Louise Rasmussen, der  mener, at det burde være i kommunernes interesse at skabe mere konkurrence.
I øjeblikket kigger Konkurrencestyrelsen på klagen. Jens Fejø, der er professor i udbudsret på Copenhagen Business School, vil ikke forholde sig til den konkrete sag, men vil gerne forklare, hvordan reglerne er:
”Det er helt sagligt at stille krav til de virksomheder, der skal løse den udbudte opgave, med henblik på at løse den konkrete opgave bedst muligt. Kravene, der stilles, skal selvfølgelig være relevante i forhold til den udbudte opgave. Hvis de ikke er det, vil det være i strid med ligebehandlingsprincippet og dermed ulovligt,” siger Jens Fejø.

Kæmper med krav

Ud over Falck findes de eneste private aktører i det danske brandvæsen på Samsø og Ærø. Søren Peter Kjeldahl er stationsleder og medejer af Samsø Redningskorps, og han så også gerne, at der blev løsnet lidt på reglerne.
”Der må selvfølgelig aldrig være tvivl om kompetencerne hos dem, der udfører opgaven. Men kommunerne kunne godt være mere fleksible i deres krav. Jeg kæmper selv med de restriktive uddannelseskrav. Man kunne godt gøre det nemmere for de små forretningsdrivende og stadig holde niveauet,” siger Søren Peter Kjeldahl.
I Bornholms Regionskommune, som har stået for det konkrete udbud i Nexø, kan beredskabschef Bo Kristensen ikke se problemstillingen.
”Udbuddet er under behandling, og jeg vil ikke udelukke nogen på forhånd. Det kan godt være, at udbudsmaterialet lægger op til, at det er selve firmaet, der skal have erfaringen. Vi står ved udbudsmaterialet, og hvis man mener, at man har de kvalifikationer, må man dokumentere, hvordan de lever op til kravene,” siger Bo Kristensen.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet