Sundhedsvæsnet har brug for nationale løsninger

Stafettankegang og nye indberetningsveje er blandt forslagene til, hvordan sundhedsvæsnet bliver bedre og mere ensartet

Sundhedscamp 2012

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Hanne er 69 år, arbejdsløs og har tarmkræft. Britta har KOL i fremskreden stadie og ingen kontakt til sine pårørende. Poul er let depressiv og på kontanthjælp. Hanne, Britta og Poul er tre af de syv cases, som politikere, ledere og eksperter på tværs af sundhedsvæsenet onsdag og torsdag mødtes for at finde nye løsninger for. For der er stadig for dårligt samarbejde på tværs af sektorer og forebyggelsesindsatser er ikke meget værd, når man ikke kan forudsige patientforløbene, lød budskabet fra arbejdsgrupperne til året Sundheds Camp 2012, der var arrangeret i samarbejde mellem KL og Danske Regioner.
Fælles for alle syv grupper var en efterspørgsel af mere ensartede samarbejdsstrukturer og arbejdsgange.

- Vi har brug for en samordning af de faglige retningslinjer, som er udarbejdet af de relevante faggrupper. Og så skal vi have en fælles pulje i økonomiaftalerne, der skal bruges til at overvinde barriererne, sagde eksempelvis formand i Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, på vegne af sin gruppe.

Stafetbegreb
Sundhedsdirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen stod for at fremlægge sin gruppes forslag, og hans budskab lød på at udarbejde mere struktureret opfølgning af måling af samarbejdet imellem de forskellige sektorer.

- Noget af det, vi har fundet ud af, er, at regionerne er de flinke, som ikke rigtig tør sige til kommunerne, at de skal oppe sig. Men det vi skal frem til er, at det handler om at skabe kvalitet og at begge parter sparer på det. Og man er simpelthen nødt til at måle på det her område, og det er vi for dårlige, siger han.

Og fra gruppen, der blandt andet talte regionernes formand, Bent Hansen (S) og Lejres borgmester Mette Touborg (SF) lød forslaget om at indføre et ‘stafetbegreb’.

- Ressourcerne skal følge med fra den ene sektor til den anden, så alle er forpligtede på helheden, og man ikke slipper en patient, før en anden har taget over, sagde gruppens repræsentant, direktør i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Peter Orebo Hansen.

Endelig foreslog Sundheds- og Omsorgsborgmester i København, Ninna Thomsen, på vegne af sin gruppe at oprette et nyt indberetningsorgan for psykisk syge.

- Vi har ikke været glade for, at skrive det, men der mangler en indberetningsvej for bekymringsadfærd. Når borgerne ikke selv søger hjælp, går der for lang tid, før vi kan handle, siger hun.

Nøglen er i sundhedsaftalerne
Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, var som den eneste repræsentant fra Christiansborg mødt op for at overvære fremlæggelsen af arbejdsgruppernes forslag. Hun pointerer overfor dk-sundhed, at forbedringer af sammenhængskraften i sundhedsvæsnet står højt på den politiske dagsorden. Men hun kan ikke pege på enkelte af forslagene som mulige udgangspunkter for lovændringer.

- Vi er stadig på et overordnet plan, men der er helt klart potentiale i mange af forslagene. Især i forhold til, hvordan vi nu udvikler sundhedsaftalerne, så de bliver mere konkrete og knap så politiske og djøf-agtige, siger hun.

I forrige uge skrev dk-sundhed, at sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner ikke har haft den ønskede effekt på det daglige samarbejde i sundhedsvæsnet.

KL og Danske Regioner vil på baggrund af Sundheds Camp 2012 holde et møde om, hvordan de kan udvikle en fælles vision for sundhedsvæsnet.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet