Sundhedsstyrelsen var ude med riven

Sundhedsstyrelsen udtaler kritik af kommuner og regioner i en redegørelse om tilbud til gravide og fødende.

Briefing

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

 

Regioner og kommuner har problemer med at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 om svangreomsorg. Det fremgår af en redegørelse, styrelsen for nylig afleverede til sundhedsminister Bertel Haarder (V), og som fik oppositionen til at kalde ham i samråd.

Det største problem i forhold til at efterleve anbefalingerne drejer sig om opfølgningen på fødsler. I dag udskrives kan 40 procent af nybagte mødre og nyfødte fra sygehuset inden for et par dage efter fødslen. Årsagen er, at regionerne har fastlagt, at fødsler sker ambulant for alle flergangsfødende uden ukomplikationer. I Region Syddanmark gælder det også for førstegangsfødende.

Det har skabt et hul mellem det regionale ansvar og de kommunale sundhedsplejerskers ansvar. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 skal alle fødende have et hjemmebesøg af en jordemor en til to dage efter fødslen. Det er der ingen regioner, der tilbyder rutinemæssigt.

Mange ambulante fødsler

Den kommunale sundhedsplejerske skal aflægge besøg hos familien senest tre til fem dage efter fødslen. Sådan har anbefalingerne lydt siden 1998, men alligevel er der mange kommuner, der ikke lever op til det.

”Sundhedsstyrelsen finder det kritisk … at ingen regioner tilbyder rutinemæssige hjemmebesøg efter ambulant fødsel, samtidig med at ikke alle kommuner tilbyder tidligt besøg af sundhedsplejersken efter ambulant fødsel,” konkluderer styrelsen.

Den manglende indsats giver forøget risiko for gulsot, dehydrering og underernæring med mulige meget alvorlige konsekvenser for barnet og familien.

KL fremhæver, at de mange ambulante fødsler og korte indlæggelser er ført til en ufinansieret opgaveglidning fra regioner til kommuner.

Sundhedsstyrelsen lægger i forbindelse med redegørelsen op til at sænke kravene i sine anbefalinger.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet