Problemet er ikke skærmen, lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Problemet er, at tiden med skærm er stillesiddende. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Polfoto
Problemet er ikke skærmen, lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Problemet er, at tiden med skærm er stillesiddende. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Polfoto

Sundhedsstyrelsen advarer mod børns skærmtid

Børn skal røre sig meget, og derfor skal deres tid passivt foran skærme begrænses mest muligt, lyder rådet fra Sundhedsstyrelsen.

Råd

Af Susanne Sayers | [email protected]

Børn skal hoppe, hinke, trimle, føle, røre, løbe, kravle, rulle, slå kolbøtter, smage, lugte, se og høre … alle sanser og alle dele af kroppen skal i brug. Og det skal de bruge en stor del af deres dag på, navnlig de mindste børn.

Det fastslår Sundhedsstyrelsen, som tidligere på året kom med retningslinjer for små børns behov for fysisk aktivitet.

Det betyder samtidig, at deres tid med skærme skal være begrænset, siger specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Lisa von Huth Smith.

– Vi kan ikke sige ret meget om, hvordan skærmtid i sig selv påvirker børn og deres sundhed og trivsel. Det mangler vi undersøgelser af. Men vi kan til gengæld se en meget klar sammenhæng mellem børnenes motorik og sundhed, socialt og fysisk, og deres fysiske aktivitetsniveau. De har brug for at røre sig så meget som overhovedet muligt. Det er sådan, de opdager verden og får kontakt med andre, siger Lisa Smith.

Tidligere har Vidensråd for Forebyggelse påvist, at der også ser ud til at være en sammenhæng mellem fysisk aktivitet hos børn og deres faglige præstationer. Gamle dages skelnen mellem krop og hjerne holder ikke – hjernen udvikles i takt med, at børnene udvikler og bruger kroppen.

– Når vi advarer mod for meget skærmtid, er det altså ikke, fordi tv og iPads i sig selv behøver at være problematisk, det har vi ikke viden nok til at kunne sige noget om. Men sidder børn passivt foran en skærm, får de ikke brugt kroppen tilstrækkeligt, og det kan gå ud over deres sundhed og udvikling, siger Lisa Smith.

Sundhedsstyrelsen har ikke sat noget mål på, hvor mange timer de mindste børn fra 0 - 4 år så skal bevæge sig. Igen skyldes det, at forskningen ikke giver viden nok om, hvad der er minimum.

– Derfor er vores råd, at børnene skal bevæge sig så meget, som det overhovedet er muligt, og derfor gælder anbefalingerne ikke kun derhjemme, men i de institutioner, hvor de fleste tilbringer en stor del af dagen, siger Lisa Smith.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til fysisk aktivitet for de forskellige alderstrin

Fysisk aktivitet kan forebygge flere sygdomme

  • Fysisk aktivitet er sundhedsfremmende og forebygger en lang række sygdomme. Sundhedsstyrelsens anbefalinger lægger sig op ad de internationale anbefalinger for fysisk aktivitet.

Et kvalificeret skøn ud fra evidensen for fysisk aktivitet

  • De mængder der er angivet, er baseret på et kvalificeret skøn ud fra evidens på området og der indgår pædagogiske overvejelser og ønsket om at fastholde motivationen i forhold til fysisk aktivitet hos børn og unge, voksne, ældre og gravide.

Evidensen bag anbefalingerne

Hvad er fysisk aktivitet?

  • Fysisk aktivitet er alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen. Det kan være ustruktureret aktivitet og mere bevidst målrettet, regelmæssig fysisk aktivitet (træning). Det vil sige at de mængder af fysisk aktivitet der er angivet i anbefalingerne godt kan indgå som en del hverdagen og éns vanlige gøremål.
  • Det kræver derfor ikke nødvendigvis, at du iklæder dig træningstøj eller går i et fitnesscenter. Fysisk aktivitet er også at cykle eller gå til arbejde og supermarked, at tage trappen, at udføre fysisk anstrengende havearbejde, at gøre rent eller at lege aktivt med dine børn mv.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Børn & unge

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet