Succeskommune vild med praktik og løntilskud

Skive Kommune frem hæves jævnligt for deres succes med næsten at udrydde langtidsledighed. Våbnet er kontroversielt, men effektivt.

Opskrift

Af Niels Krogh Søndergaard | [email protected]

Man skulle tro, at samtlige kommuner får flere og flere langtidsledige, men i Skive er det modsat. Her er antallet faldet, og det er den kommune i landet, hvor man i løbet af det seneste år har bragt andelen af langtidsledige mest i bund.

En ny opgørelse fra Jobnet viser, at Skive også er den kommune, som gør allermest brug af virksomhedspraktik, og Skive har også landets næsthøjeste brug af løntilskudsjob.

Lang tid før sommerens akutpakke oprettede man i Skive en taskforce på 11 ansatte med den opgave at hjælpe ledige nær dagpengegrænsen. Taskforcen arbejder efter en særlig formel.

”Vi reserverer praktik i det private til langtidsledige, fordi det er det middel, som virker mest effektivt,” siger jobcenterchef, Lars Harder.

De nyledige derimod henviser man ofte til offentligt løntilskud og praktik. Her er målet generelt at holde den ledige i gang mentalt, forklarer Lars Harder.

Balance er vigtig

Mens Skive soler sig i opmærksomhed på grund af deres gode resultater, skaber kommunens vidtgående brug af prøveansættelser og praktikforløb bekymring hos HK Kommunal.

”Selv om ordningerne ofte er glimrende, er det vigtigt at huske på, at der skal være en fornuftig balance mellem antallet af aktiverede og fastansatte,” siger næstformand, Mads Samsing.

Han påpeger, at der findes grælle eksempler på arbejdspladser, hvor der er lige så mange i den slags aktivering, som der er fastansatte.

KL derimod er positiv over for prøveansættelser. De positive sider opvejer ulemperne, siger konsulent Lone Englund Stjer.

”Det er en langt værre pris at betale, hvis vi får en enorm gruppe ledige, som ligesom i firserne forblev passive langt væk fra arbejdsmarkedet,” slutter konsulenten.

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet