dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Styrelse: Sommerhuskloakering er ikke et generelt behov

Styrelse: Sommerhuskloakering er ikke et generelt behov

Vandplanerne er over sommeren blevet kritiseret for at overse potentialerne ved at kloakere sommerhusområder. Naturstyrelsen afviser nu kritikken

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Forurenet vand og slam fra en del af de 150.000 sommerhuse, som i dag ikke er tilsluttet offentlig kloak, er godt i gang med at forurene danske vandløb, fjorde, kyster og grundvand. Derfor er kloakering af sommerhusområderne et overset virkemiddel for at nå målene i Vandplanerne. Det mener bl.a. Danske Anlægsentreprenører, som er et branchefællesskab under Dansk Byggeri, og det rådgivende ingeniørfirma Grontmij, som har undersøgt området.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier