Kommunen har i perioden 1. juli til 15. august spurgt studerende ved ti forskellige videregående uddannelsessteder på Fyn, Sjælland og i Jylland om deres erfaringer i forhold til seksuelle overgreb. Der er både blevet spurgt til generelle erfaringer og konkrete erfaringer på uddannelsesstederne. De 377 studerende, som har deltaget, har Kommunen nået gennem uddannelsesstedernes officielle Facebook-profiler, intranet, studierelevante Facebook-grupper samt studieorganisationer og studiernes egne medier. Undersøgelsen, der er udformet under vejledning fra Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, kan ikke bruges til at generalisere på landsplan, men den giver en indikation på de studerendes erfaringer på området.
Kommunen har i perioden 1. juli til 15. august spurgt studerende ved ti forskellige videregående uddannelsessteder på Fyn, Sjælland og i Jylland om deres erfaringer i forhold til seksuelle overgreb. Der er både blevet spurgt til generelle erfaringer og konkrete erfaringer på uddannelsesstederne. De 377 studerende, som har deltaget, har Kommunen nået gennem uddannelsesstedernes officielle Facebook-profiler, intranet, studierelevante Facebook-grupper samt studieorganisationer og studiernes egne medier. Undersøgelsen, der er udformet under vejledning fra Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, kan ikke bruges til at generalisere på landsplan, men den giver en indikation på de studerendes erfaringer på området.

Studerende kender ikke hjælpetilbud til sexofre

En spørgeskemaundersøgelse viser, at unge studerende ikke ved, hvor de skal søge hjælp, hvis de er blevet udsat for et seksuelt overgreb. Specialist foreslår psykologrådgivning på universiteter.

Undersøgelse

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Langt de fleste studerende ville opsøge hjælp, hvis de blev udsat for et seksuelt overgreb, men forsvindende få oplever, at deres uddannelsesinstitution oplyser, hvor hjælpen er at finde.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Kommunen har foretaget blandt studerende ved en række universiteter, handelshøjskoler og professionshøjskoler.

Ud af 377 medvirkende siger 263 studerende, at uddannelsesstedet ikke oplyser om nogen hjælpetilbud til ofre for seksuelle overgreb, mens 102 svarer “ved ikke”. Kun ni studerende oplever, at deres uddannelsessted oplyser om hjælp til ofre for seksualforbrydelser. 60 procent svarer, at de ville opsøge hjælp efter et seksuelt overgreb, mens 32 procent svarer “ved ikke” og otte procent “nej”. Kun 27 procent ved selv, hvor de skal søge hjælp og vejledning, hvis de har oplevet seksuel chikane.

- Undersøgelsen her viser jo, at de unge faktisk ikke ved, hvor de skal søge hjælp, siger psykolog Annelise Rust fra Center for Seksuelle Overgreb ved Rigshospitalet.

- Der er ingen tvivl om, at hvis der var en psykolog tilknyttet universitetet, så ville det være en stor hjælp. Studievejledere er ikke uddannet til den slags. Og en studievejleder er ikke en invitation til at tale om meget personlige og tabubelagte ting, siger hun.

Annelise Rust understreger, at man skal se Kommunens spørgsmål som en undersøgelse, der angiver en tendens og ikke et fuldstændigt billede af de studerendes holdninger og viden.

En overvejelse værd

Tidligere justitsminister og forsknings- og undervisningsordfører for De Konservative, Lene Espersen, mener, at det er en interessant idé med en psykolog på universiteterne, hvis denne vel at mærke kan tage sig af andet end ofre for seksuelle overgreb.

- Det vil jeg bestemt ikke udelukke, hvis det også omfatter andre problemer hos de studerende. Det er ikke noget, jeg vil gennemtvinge fra Christiansborg. Man må drøfte det på universiteterne. En psykolog kunne være en udmærket indledende kontakt, hvis en studerende er blevet seksuelt forulempet. Men det er afgørende, at vedkommende bliver henvist til politiet og andre relevante myndigheder, siger hun.

Den konservative ordfører mener, at universiteterne bør undersøge omfanget af seksuelle overgreb blandt studerende.

Alex Ahrendtsen, uddannelsesordfører hos Dansk Folkeparti, mener ikke, at universiteterne har til opgave at oplyse, hvor studerende kan søge hjælp, hvis de er blevet udsat for et seksuelt overgreb.

”Studievejledere er ikke uddannet til den slags. Og en studievejleder er ikke en invitation til at tale om meget personlige og tabubelagte ting.”

- Universiteterne er selvkørende. Det er selvfølgelig en god idé at oplyse om den slags på plakater og intranet, men det er umiddelbart ikke en opgave, som hører under universiteterne, siger han og tilføjer, at han ikke kan tage stilling til ideen om psykologer på universiteterne:

- Jeg synes, at universiteterne på baggrund af Kommunens undersøgelse skal undersøge omfanget af seksuelle overgreb yderligere for at få et helt repræsentativt billede. Og så må man kigge videre på det derfra.

Må se på helheden

Den radikale forskningsordfører Liv Holm Andersen finder det også problematisk, at de studerende ikke ved hvor de skal søge hjælp, men hun mener, at det er vigtigt at kigge på, hvordan unge bredt set bliver opmærksomme på hjælpetilbuddene.

- Det er bekymrende, hvis unge, der har været udsat for overgreb, ikke ved, hvor de skal gå hen for at få hjælp. Det er noget, vi bør kigge nærmere på. For det er naturligvis vigtigt, at alle unge ved, hvor man kan få hjælp efter et overgreb. Det er ikke noget, der eksklusivt gælder for unge, der læser på universitetet – det skal selvfølgelig gælde for alle unge. Og hvis det ikke er tilfældet, bør vi kigge på, hvordan vi bedre kan få denne oplysning ud blandt unge, så vi sikrer, at de har en bedre viden, siger hun.

[blocks-anywhere id="b9353c980045d8ac"]

 

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet