Strammere krav til medicinsk udstyr

Regeringen vil styrke indberetningen og overvogningen af lægemidler og medicinsk udstyr. Lægeforeningen modtager tiltagene positivt.

Af Redaktionen | [email protected]

Regeringen lægger i sin nye patientsikkerhedspakke op til, at kontrollen med medicinsk udstyr skal strammes. Den vil præcisere, at nyt medicinsk udstyr skal indfases gradvist og overvåges tæt. Der vil komme nye regler, som sætter særligt stramme rammer for brug af nye implantater. Anvendelsen skal foregå protokolleret, dvs. som ved videnskabelige forøg. Tiltaget glæder Lægeforeningen.

- Lægeforeningen arbejder for, at reglerne for godkendelse strammes, så de kan matche dem, vi kender fra lægemidler. Der er et stykke endnu, men de nye regler er et skridt på vej. For at komme i mål, kræver det, at EU også ændrer sine regler, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Bedre indberetning og overvågning
Den nye patientsikkerhedspakke omfatter også bedre kontrol med importører af medicinsk udstyr og en kampagne fra Sundhedsstyrelsen, der skal styrke lægers indberetning af bivirkninger ved medicinsk udstyr.
Den lægger desuden op til at styrke overvågningen af bivirkninger ved lægemidler, skærpe kontrollen med falske lægemidler og foretage registeranalyser af de bivirkninger, der indregistreres - eksempelvis for at indkredse sjældne, men farlige bivirkninger.

- Det er initiativer, som Lægeforeningen bakker op om. Det gør det endnu mere oplagt oprette et uafhængigt lægemiddelinstitut – som Lægeforeningen har foreslået - og samle ekspertisen i lægemidler ét sted. Det er i høj grad brug for et stærkt og uafhængigt institut, der kan samle viden om lægemidler, og give råd og information til læger politikere og sundhedsmyndigheder” siger Mads Koch Hansen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet