Store tab trods konservative investeringer

Flere hundrede millioner kroner er fosset ud af kommunernes pengekasser. Kommunerne er ellers ekstremt forsigtige, når de investerer. Det konkluderer cheføkonom Steen Bocian fra Danske Bank i en analyse.

Økonomi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En uheldig investeringshånd får store overskrifter i aviserne. En heldig hånd får blot en note. På flere måder bevæger kommunerne sig ud på usikker grund, når de kaster sig ud i de gyngende finansielle markeder med borgernes penge. Konservatisme præger derfor i høj grad kommunernes investeringer. 

Cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian er alligevel lidt overrasket over fordelingen mellem aktier og obligationer. Han har kigget på de data, som avisen Kommunen har fået udleveret fra Nationalbanken om kommunernes investeringer.

”Kigger man på kommunernes beholdninger, så er der ingen tvivl om, at vi har at gøre med nogle meget forsigtige investorer. Næsten grænsende til det overforsigtige,” siger Steen Bocian.

Skræmt af krisen

En forsigtig investor med en tidshorisont på et til tre år har normalt mellem fem og femten procent aktier. Ved udgangen af september måned i år havde kommunerne omkring 2,4 procent aktier ud af en samlet formue på 30 milliarder kroner. En andel der er faldet fra 3,5 procent siden januar 2007.

”Noget tyder altså på, at krisen har gjort kommunerne mere forsigtige - eller at de har tabt på deres aktier uden efterfølgende at kigge på balancen mellem obligationer og aktier. Det bør man jo ellers gøre, hvis man vil have en uændret risikoprofil,” siger Steen Bocian.

Aktier på rutsjetur

Trods forsigtige skridt ud på de finansielle markeder er kommunerne langtfra kommet helskindede ud af krisen. Lidt over en halv milliard kroner har de tabt på aktier og obligationer, som er investeret igennem investeringsforeninger. Et beløb som må give kommunerne nogle gevaldige tømmermænd dagen derpå. Særligt aktierne har kostet ældre deres pleje eller børnene deres børnepasning. 

”Kigger man på aktieinvesteringerne, så ser afkastet knap så prangende ud. Det er blevet til et negativt afkast på 45 procent i perioden af januar 2007 til nu. Det er noget dårligere end markedet, som generelt har tabt 

30 procent,” forklarer Steen Bocian, der dog ikke tør 

byde ind på, om det skyldes sort uheld eller dårlige investeringer.

Lave afkast

Selv om aktierne har taget den største rutsjetur med de røde tal, så har også obligationerne haft det svært. Blandt andet på grund af subprime-krisens indtog i 2007 og kraftigt stigende renter. Begivenheder som heller ikke kommunerne er gået ram forbi.

Kommunernes obligationer er inddelt i to puljer. Den ene er igennem investeringsforeninger og er i dag på omkring otte milliarder kroner. De obligationer har kostet kommunerne 232 millioner kroner. I alt 21 milliarder har kommunerne lige nu investeret direkte i obligationer, og de har sikret kommunerne et afkast på én procent. Ikke et imponerende afkast, men set i lyset af kommunernes øvrige investeringer, så sejrer den forsigtige hånd trods alt over gamblergenet.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet