Store prisforskelle på indkøb af varer

Foreløbige resultater af en analyse af kommunernes indkøb indikerer store prisforskelle på forskellige varekøb. Der kan spares op til 30 procent fra dyreste til billigste indkøb af varer.

Effektivisering

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Forebyggelse af biler i rabatten og brækkede hofter i vintervejret koster ikke det samme i Herning som i Helsingør. For kommunerne betaler vidt forskellige priser for at undgå de glatte veje. Prisen for vejsalt varierer med næsten 30 procent. Det kom frem til Kommunaløkonomisk Forum i Århus, hvor konsulentvirksomheden Capacent fremlagde de foreløbige resultater af en prisbenchmarkanalyse, som de har lavet sammen med Ernst & Young for KL og Finansministeriet.

Og priserne svinger ikke kun for vejsalt.

”Det samlede datasæt indikerer store prisforskelle blandt kommuner på hovedparten af varegrupperne,” lød den foreløbige konklusion fra Capacent.

I alt er 15 kommuners indkøb af 29 varegrupper blevet sammenlignet. Dataene er ikke 100 procent validerede endnu, og kun to eksempler blev vist frem til forsamlingen. Men de fremmødte indkøbere måtte konstatere, at der ser ud til gennemsnitligt at kunne spares 36 procent for vask og leje af beklædning set i forhold til den laveste prisobservation.

I CEPOS er man ikke overrasket over forskellene, men finder det for dårligt, når én kommune betaler 345 kroner per ton vejsalt, mens en anden betaler 445 kroner.

”Jeg synes, at det er en betydelig prisforskel og en betydelig ekstraregning til de borgere, der bor i de kommuner, hvor borgmestrene, kommunaldirektørerne og resten af kommunen køber alt for dyrt ind,” siger cheføkonom og vicedirektør Mads Lundby Hansen.

Han mener, at hele analysen blot understreger, at der er et betydeligt potentiale for bedre indkøb.

Stof til eftertanke

De reelle udgiftsforskelle er dog formentligt mindre, pointerer Kurt Houlberg, programchef i AKF. De dyreste priser kan dække over meget få administrationsomkostninger til at indhente tilbud, følge priser og skaffe andre relevante oplysninger. De dyreste priser kan også være udtryk for helt andre hensyn, som at handle ved lokale leverandører.

”Men stadigvæk giver analysen stof til eftertanke, og kommunerne skal selvfølgelig tage det alvorligt og forholde sig til, om den indkøbspolitik, man har, er den mest optimale,” siger Kurt Houlberg.

De foreløbige resultater fra indkøb af vejsalt, samt vask og leje af beklædning indikerer store potentialer for gevinster, bemærker han.

”Det er ikke overraskende, at der er forskelle, men det er måske nok overraskende, at det tyder på så markante forskelle,” siger Kurt Houlberg.

Kontorchef i KL, Claus Ørum Mogensen, mener ikke, at de store prisforskelle er udtryk for, at kommunerne har sovet i timen.

”Men hvis der er penge at hente, så skal vi selvfølgelig hente dem, og det kan vi gøre ved at blive bedre til at samarbejde for at styrke vores købermagt,” siger Claus Ørum Mogensen og understreger, at kommunerne allerede er godt i gang.

I det mindre konferencerum på Scandinavian Congress Center luftede cheføkonom Jan Olsen fra KL da også et ”friskt bud” på, at det er muligt at spare en milliard kroner.

Få rabatter

Volumen spiller ikke så overraskende en stor rolle for prisen, men erfaringen viser også, at brug af forpligtende volumen kan betyde rigtig meget for indkøb i den enkelte kommune, fortæller Claus Ørum Mogensen.

Den erfaring har man gjort sig i Halsnæs.

”Vi kan se, at når vi udbyder et forpligtende volumen, der også realiseres, så er leverandørerne parate til at give en ekstra rabat,” siger indkøbschef Steffen Kaas Rasmussen, der særligt benytter det ved standard- og volumenvarer. Det kan være produkter som papir, kontorartikler og fødevarer.

Generelt kan kommunerne også arbejde mere med obligatoriske aftaler, men det kræver, at de er villige til at indsnævre og standardisere mere, samt følge op på anvendelsen, siger Claus Ørum Mogensen.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet