Store havneudbud i farvandet

De danske havne udvider som aldrig før, og for bare fire havne betyder det udbud for over en milliard kroner de næste år

Opgaver

Af Sine Riis Lund | [email protected]

De danske havne ruster sig til fremtiden med udbygninger af moler, havnekajer og øvrige faciliteter.
- Vi er i gang med den største havneudvidelse i Danmarkshistorien, siger sekretariatschef Tom Elmer Christensen fra brancheorganisationen Danske Havne.
Frederikshavn er blandt dem, der udvider. Havnen planlægger et større udviklingsprojekt til cirka en halv milliard og forventer at udbyde det i midten af 2014.
- Vi mener, at der er et udækket behov, som vi kan udfylde med vores projekt. Vi har i den nuværende havn en begrænset dybgang. I det nye havneafsnit vil vanddybden blive cirka 12 meter, hvilket betyder, at vi kan modtage betydeligt større fartøjer og offshore installationer, end det er muligt i dag, forklarer projektdirektør Preben Reinholt.

Populær blå landevej
Odense vil ligeledes udvide sine havnefaciliteter, og det skyldes særligt en øget efterspørgsel efter at få en placering tæt ved den blå landevej frem for den sorte vej.
- Vi har vurderet og beregnet, hvornår vi løber tør for ledige arealer, og det kan vi se, at vi gør inden for en meget kort årrække. Så det er et spørgsmål om at udvise rettidig omhu og begynde planlægningen allerede nu, fortæller havnedirektør Carsten Aa.
Han forventer, at der vil komme udbud i løbet af 2013 i størrelsesordenen 200 millioner kroner. Det er endnu ikke besluttet, hvordan udbuddet skal køres, men Carsten Aa vurderer, at udbuddet meget vel kan blive delt op i mindre etaper, hvilket også kan spille ind på beløbets samlede størrelse.
Hanstholm har netop sendt et udbud af sted om prækvalifikation til havneudvidelse for i omegnen af 300-400 millioner kroner, og Skagen Havn forventer i starten af 2013 at gå i udbud for omkring 300 millioner kroner.

Ny masterplan i Grenaa
Væsentlige årsager til de mange udvidelser er mere søtransport, ligesom en del havne har utidssvarende bygninger og faciliteter til de nye varetyper, der transporteres via søvejene. Samtidigt ønsker flere virksomheder at placere sig på havnene.
Flere andre havne har gennemført udvidelser de sidste par år. Heriblandt Hvide Sande, der i perioden maj 2012 til 2013 investerer 145 millioner kroner i en havneudvidelse. Grenaa Havn sluttede for halvandet års tid siden en udvidelse på omkring 150 millioner kroner, men havnen er allerede nu i gang med at udarbejde en ny masterplan, der skal se på muligheder for yderligere udvidelse både til lands og vands, men også nøjere analysere, hvilke typer af virksomheder, der fremover skal være havnens strategiske målgruppe. Masterplanen forventes at være færdig i forsommeren næste år.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet