Store byggerier uden for bymidten får ikke dispensation

Miljøministeren slår fast, at store udvalgsvarebutikker ikke kan få dispensation i planloven til at ligge uden for bymidten

BYKERNER

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

I et skriftligt udvalgsspørgsmål har Dansk Folkepartis folketingsmedlem for Sydjyllands Storkreds Karina Adsbøl spurgt miljøministeren, om planloven giver nogen mulighed for dispensation til, at der kan bygges et IKEA ved Kolding samt om ministeren påtænker at tilgodese andre byer end de fem største.

Svaret fra den vikarierende miljøminister Pia Olesen Dyhr (SF) er et klart nej.

- Planloven indeholder ikke en mulighed for at dispensere fra planlovens regler om planlægning for store udvalgsvarebutikker, svarer Pia Olesen Dyhr.

I Kolding, såvel som i landets øvrige byer med et indbyggertal på mere end 40.000 indbyggere, kan der planlægges for store udvalgsvarebutikker, som f.eks. IKEA og Bilka, i bymidten. For de fem største byer gælder, at der kan planlægges for de store udvalgsvarebutikker i bymidten eller i et aflastningsområde.

- Målet med den planlovsændring, som blev vedtaget i Folketinget den 4. april 2013, er at fastholde et fintmasket butiksnet og et varieret butiksliv også i de mindre og mellemstore byer. Planlovens detailhandelsregler tilgodeser således allerede detailhandelslivet i de mange mindre og mellemstore byer samt i landdistrikterne, afslutter Pia Olesen Dyhr sit svar.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet