Storbyer vinder på sundhedsreform

Mens største delen af kommunerne taber på regeringens forslag til en ny kommunal medfinansiering, så vinder de fire største kommuner stort.

Finansiering

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

83 millioner kroner. Så stor bliver gevinsten for København, Aarhus, Aalborg og Odense, hvis regeringens forslag til en ny kommunal medfinansiering på sundhedsområdet gennemføres. Det betyder, at over halvdelen af de penge, som regeringens reform flytter rundt mellem kommunerne, tilfalder de fire storbyer.

Det viser Indenrigs- og Sundhedsministeriets foreløbige beregninger over de økonomiske konsekvenser ved lovforslaget.

”Det er selvfølgeligt glædeligt for os, at en lovændring den her gang ser ud til at falde ud til vores fordel. Vi yder en stor indsats med forebyggelse, men det kan ikke forklare det hele,” siger Aalborgs rådmand for sundhed og bæredygtig udvikling, Thomas Kastrup-Larsen (S).

Aalborgs gevinst er på knap 26 mio. kr. Og Thomas Kastrup-Larsen er udmærket klar over, at det er penge, som andre kommuner må afgive.

”Nogle gange vinder man, når det ændres på tildelingen efter bloktilskuddet, og andre gange taber man. Det er vilkårene i branchen,” siger han.

At netop storbyerne vinder på reformen kan også hænge sammen med, at byerne har mange uddannelsesinstitutioner og derfor en stor andel unge borgere.

Den enes brød

I alt vil lovændringen rykke rundt på 160 mio. kr. mellem kommunerne. 22 mio. kommer fra staten i form af øget tilskud og udligning. Men storbyernes samlede gevinst er først og fremmest finansieret af andre kommuner. 

Særligt de øvrige kommuner i hovedstadsområdet vil det koste dyrt. De vil samlet tabe næsten 87 mio. kr. Glostrup er den kommune, der rammes hårdest i forhold til størrelsen på kommunens økonomi.

”Vi taber fire mio. på det her. I forvejen skred sidste års budget med ni mio. og næste års ser ud til at kunne skride med otte. Så nu skal jeg ud og finde 12 mio. kr. til næste år. Det er virkelig ikke sjovt,” siger Glostrups sundhedschef Henriette Lindberg.

Også Esbjerg, Vejle og Viborg står til at tabe stort på regeringens forslag. KL’s holdning er, at en kommende ændring af udligningssystemet skal kompensere for skævvridningerne fra 2013, og det indgår da også i lovforslaget. Men det skaber ikke økonomisk tryghed i Glostrup.

”Vi har ikke den store tiltro til, at det vil kompensere os for vores tab på det her område,” siger Henriette Lindberg.

Uholdbare budgetter

Budgetskreddet i Glostrup er langtfra en enestående historie. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at kommunerne samlet set har måttet betale omkring 350 mio. kr. mere i medfinansiering til regionerne i 2010 end forudsat, da budgetterne blev lagt. Det skyldes, at regionerne har behandlet flere end forudsat. Havde den nye medfinansiering været gældende i 2010, ville årets merudgifter ifølge Danske Regioner være endt på 570 mio. kr.

Formanden for KL’s social- og sundhedsudvalg, Anny Winther (V), forventer, at regeringen vil skulle være med til at tage ansvar for merudgifterne til regionerne. Skævhederne ved den nye medfinansiering ser hun først og fremmest som et overgangsproblem.

”Det er desværre ofte sådan, at nogen vinder noget, mens andre må betale gildet, når man går fra en model til en anden. Nu må vi se, hvordan det går i overgangsåret 2012, og det vil jeg tro også bliver et emne til de kommende økonomiforhandlinger,” siger Anny Winther.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet