Stor utilfredshed med genoptræningstilbud

Handicaporganisationerne giver kommunernes vedligeholdelses- og genoptræningstilbud tommelfingeren ned ad i en ny undersøgelse

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Størstedelen af landets handicaporganisationer oplever ikke, at genoptræningstilbuddene i kommunerne passer til deres medlemmers behov. Det viser en undersøgelse foretaget af Danske Handicaporganisationer (DH).

21 organisationer har forholdt sig til kommunernes rehabiliteringstilbud, og ud af dem siger 14, at kommunens tilbud slet ikke eller kun i mindre grad matcher de handicappedes behov. Ingen har svaret, at tilbuddene ’i høj grad’ matcher. Næstformand i DH, Thorkild Olesen, mener at svarene skal læses som udtryk for, at kommunerne som led i besparelser i stigende grad afbryder samarbejdet med specialiserede træningstilbud.

- Kommunerne giver typisk et lokalt tilbud, som er billigere, men hvor personalet ikke er uddannet til at tage sig af den opgave, de har fået. De dyre men hurtige specialtilbud bliver afløst af billigere, som er dårligere, siger Thorkild Olesen.

Dyre besparelser
Over halvdelen af besvarelserne peger da også på, at det er en barriere for at medlemmernes træning, at tilbuddene ikke er målrettet netop deres behov. Thorkild Olesen peger på, at den rigtige vedligeholdelses- og genoptræning ellers er en god forretning for kommunerne.

- Når man ikke får den rigtige træning til den rigtige tid, kan det betyde, at man ikke kan vende tilbage til et aktivt liv. Det man sparer på vedligeholdelses- og genoptræning det kan derfor være nogle dyrt sparede penge, fordi man kommer til at give noget støtte, man ikke havde behøvet give, siger han.

Organisationerne peger også på manglende kørsel og brugerbetaling på transport som forhindringer for den kommunale træningsindsats.

Lukkede centre
En af de grupper, der særligt har mærket, at det er blevet sværere at få specialiseret hjælp, er personer med hjerneskade. Siden kommunalreformen har 9 ud af 23 specialtilbud på hjerneskadeområdet måttet dreje nøglen om, fordi kommunerne har hjemtaget behandlingen.

- Problemet er, at der ikke er sikkerhed for, at den enkelte kommune råder over den faglige ekspertise til at tage sig af de meget individuelle konsekvenser, som en hjerneskade har, siger landsformand for Hjerneskadeforeningen, Niels-Anton Svendsen. Han ser dog frem til, at KL i næste uge kommer med en række anbefalinger til at styrke rehabiliteringen af borgere med hjerneskader.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra KL inden deadline.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet