Stor usikkerhed om offentlig-private samarbejder på trods af politisk pres

 Regeringen presser på for mere offentlig-privat samarbejde, men usikkerheden er stor i kommunerne, og det med god grund, kom det frem på et foredrags- og debatmøde om emnet sidst i februar. 

Økonomi og indkøb

Af Sine Riis Lund | [email protected]

 

Partnerskaber mellem kommuner og private er endnu et uopdyrket område i Danmark sammenlignet med resten af Europa. På et gåhjemmøde arrangeret af FOKUS og Anvendt KommunalForskning udtrykte flere repræsentanter fra kommuner da også deres skepsis og tøven over for at indgå i langvarige samarbejder med private aktører, som eksempelvis offentlig-private partnerskaber (OPP).

”Jeg kan godt frygte lidt, om det bliver en ligeværdig forhandling mellem kommunen og den private,” sagde for eksempel Brøndbys borgmester Ib Terp (S) på mødet.

Ofte varer OPP-kontrakter mellem 25 og 35 år, og flere var derfor ligesom Ib Terp bekymrede over det langsigtede perspektiv i kontrakterne med risiko for ændrede planer undervejs.

International erfaring

Oplægsholder Ole Helby Petersen, der er forsker på Anvendt KommunalForskning, gjorde i sit oplæg da også klart udtryk for, at udfordringerne er store. De internationale erfaringer peger nemlig i forskellig retning. Eksempelvis har man i Portugal måttet tage nogle vejprojekter tilbage, og det er blevet en dyr affære. For nogle år siden igangsatte Norge tre vejprojekter, men efter en meget kort evaluering har man nu besluttet at droppe OPP-samarbejder. Også forskerne rundt i verden er langtfra entydigt begejstrede.

”Det betyder ikke, at området er dødt, men det viser, at der er store udfordringer på området, som også er vigtige at forholde sig til,” sagde Ole Helby Petersen til de lidt over 100 fremmødte.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet