Stor usikkerhed om behov for ladestandere

Kommunerne har mange strenge at spille på, når infrastruktur til opladning af elbiler skal etableres. Det fastslår en ministeriel arbejdsgruppe. Her er en kort opsummering af gruppens anbefalinger.

Miljø og teknik

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Der er brug for flere lovændringer, hvis kommunerne skal kunne arbejde mere aktivt for at fremme elbiler og etableringen af opladningsfaciliteter. Men kommunerne skal også være opmærksomme på, at der er stor usikkerhed om, hvor stort behovet for ladestandere i det offentlige rum rent faktisk vil blive.

Det er nogle af konklusioner i afrapporteringen fra en arbejdsgruppe nedsat af Klima- og Energiministeriet om infrastruktur for ladestandere til elbiler i det offentlige rum, som lå færdig ved årets begyndelse.

Arbejdsgruppen vurdere, at der formentlig vil blive behov for ladefaciliteter til 15.000 elbiler i perioden 2011-2015. Hvilket betyder, at der bliver behov for opstilling af 1.000 til 2.000 ladestandere inden 2013.

75 procent af al opladning af elbiler vil ske privat. Men for at sikre, at bilerne kan anvendes på en fleksibel og hensigtsmæssig måde, vil der være behov for offentligt tilgængelige ladefaciliteter.

Opstillingen af ladestandere anbefales at foregå i flere faser for at undgå overinvesteringer. I første fase skal den offentlige opladning supplere ladning i hjemmet. Der skal sikres ens standarder ved de forskellige standere, og det anbefales at samle elbilernes parkeringsarealer enkelte hensigtsmæssige steder.

Kommunerne har gode muligheder for at udnytte planloven, når fremtidens infrastruktur skal planlægges, og herunder sikre hensynet til elbilernes opladning.

Arbejdsgrupper peger dog på, at der er et klart behov for at give kommunerne hjemmel til at reservere parkeringspladser til biler af miljø- og klimamæssige årsager. I dag er der kun hjemmel til at reservere parkeringspladser til handicappede.

Herudover anbefales det at sikre kommunerne hjemmel til at udpege parkeringsområder for elbiler, hvor opsætning af opladningsfaciliteter kan sættes i udbud.

Samtidig mener arbejdsgruppen, at kommunen skal stille krav til ladestandernes operatører om, at alle ladestandere skal være frit tilgængelige for alle elbilsejere. I den sammenhæng skal man også være opmærksom på, at en operatør får et reelt monopol.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet