Stor forskel på tildeling af førtidspension i kommuner

Antallet af tildelte førtidspensioner i kommunerne varierer voldsomt, viser ny undersøgelse. Regeringen forhandler med KL om ny struktur for sagsbehandlingen, mens De Radikale ønsker reformer nu.

Social

Af Redaktionen | [email protected]

Din bopæl har stor indflydelse på, hvor stor din chance er for at få tildelt førtidspension. Således er der stor forskel i de enkelte kommuner på, hvor mange mennesker der får tildelt førtidspension - også selvom der er taget forbehold for kommunale forskelle i demografi og social sammensætning.

Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen, der dermed underbygger en forholdsvis ny og lignende undersøgelse fra Anvendt KommunalForskning (AKF).

"Der er store forskelle på, hvor mange folk kommunerne tilkender førtidspension. De fleste kommuner synes jo, de administrerer efter loven, og fordi loven er ens for alle kommuner, er det bemærkelsesværdigt, at forskellene er så store, som de er," siger Kræn Blume Jensen, der er seniorforsker og ansvarlig for undersøgelsen fra AKF.

AKF's undersøgelse viser, at det især er folk med psykiske lidelser, der får tildelt førtidspension.

Der findes ikke megen forskning om, hvorfor der er stor variation på området. Derfor arbejder AKF på at få skaffet midler til et nyt forskningsprojekt, der skal sætte fokus på netop dette emne.

R ønsker reformer nu

Det er et stort problem, hvis det er folks bopæl, der afgør chancerne for at få tildelt førtidspension, mener De Radikale.

"Det er et problem, hvis muligheden for at få førtidspension afhænger af, hvilken kommune man søger i. Jeg synes fremadrettet, man burde inddrage de nye tal i en diskussion om, hvordan man ændrer førtidspensionssystemet," siger De Radikales arbejdsmarkedsordfører, Morten Østergaard.

Han ærgrer sig over, at regeringen ikke ønsker at diskutere reformer af førtidspensionssystemet.

"Det er ærgerligt, at regeringen ikke vil tale om reformer, når nu tallene viser, at flere og flere med unge med psykiske lidelser får førtidspension," siger han.

Objektiv sagsbehandling

Også hos regeringspartiet Venstre er man utilfreds med situationen.

"Retsikkerhedsmæssigt er det et problem, at der er så stor forskel på kommunernes tildelinger, selvom borgeren har samme skavank og baggrund," siger socialordfører Ellen Trane Nørby (V), der mener, regeringen er på vej til at løse problemet.

"Vi vil forhandle med KL om at få oprettet såkaldte objektive sagsbehandlingssteder rundt i landet. Her skal man samle sagsbehandlingen for førtidspension, men muligvis også andre ting så som folkepension og boligtilskud," siger Ellen Trane Nørby, der påpeger, at man har lavet denne øvelse på skatteområdet.

Kommunerne har forskellige opfattelser af, om de fælles centre er en god idé. Men Venstres socialordfører slår fast, at centrene vil være et centralt punkt i forårets økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen. 

DF vil have lige forhold

Socialchefernes formand, Ole Pass, mener ikke, der gives førtidspension på forkert grundlag. Han påpeger, at der er tale om individuelle skøn, men siger samtidig, at der er behov for at se på praksis efter AKF's undersøgelse.

De fleste socialforvaltninger har en fast praksis for, hvordan og hvem man tildeler førtidspension, men kommunerne har frihed til at organisere arbejdet og indsatsområderne, som man vil. Men det er ifølge Dansk Folkeparti vigtigt, at det ikke betyder uens chance for at få tildelt førtidspension i kommunerne. 

"Det er et problem, hvis kommunerne ikke behandler folk ens ud fra ens retningslinjer. Lige meget om folk kommer fra den ene eller anden kommune, skal de kunne forvente den samme sagsbehandling," siger Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted.

Han påpeger, at ministeren allerede har bedt kommunerne om at sørge for, at retningslinjerne følges ens.

"Vejledningen er i orden, men ministeren burde måske tjekke, om kommunerne arbejder ens under samme retningslinjer," siger han.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet