Af Maria Steno
 | Selvstændig kommunikationsrådgiver og tidligere kommunalpolitiker
Billede

Ny politikerglæde kan spire kommunalt

Mistilliden til politikerne vokser under valgkampen. Lokalpolitikerne gør det bedre, men de mærker også den stigende politikerlede, skriver Maria Steno.

synspunkt

   ... selv politiske nørder mister interessen og tilliden. For når valget er overstået, er det alligevel noget andet, politikerne foreslår for at komme på forsiden. Det skal jo være en nyhed.

Til et valgarrangement forleden mødte jeg Venstres nye politiker, uddannelse- og forskningsminister Tommy Ahlers, som gjorde et behjertet forsøg på at skabe politikerglæde. Det, tror jeg, lykkedes den dag. Og i de direkte møder og den direkte dialog oplever jeg, at politikere bliver både anerkendt og respekteret for deres indsats.

Men de direkte møder mellem Folketingets politikere og vælgere er blevet for få til at forme det generelle indtryk af politikerne. Lige før Løkke udskrev valg, viste en forside i Jyllands-Posten, at kun en tredjedel af vælgerne har stor og eller ret stor tillid til politikerne. Ifølge artiklen stiger politikerleden i Danmark dag for dag. Mit bud er den udvikling accelererer i valgkampen.

For det konfliktfyldte mediecirkus, som politikerne til dagligt indgår i – og her mener jeg både de journalistiske medier og de sociale medier – bliver værre i en valgkamp. Et cirkus med flere farverige karakterer og flere stunts.

Højrefløjens nye fyr fra Youtube afbrænder Koranen; Morten Østergaard svømmer fra Lindø, og Joachim B. Olsen går på pornosider og så videre.

Og når stunts ikke er nok til at få taletid i medierne, som vil have breaking news og nyt med nyt på, så lancerer politikerne et nyt forslag eller foretager en ny kovending. Det sker i valgkampen i så lind en strøm, at selv politiske nørder mister interessen og tilliden. For når valget er overstået, er det alligevel noget andet, politikerne foreslår for at komme på forsiden. Det skal jo være en nyhed. 

Alle over en kam
Mange lokalpolitikerne ser med hovedrysten på deres kollegers arbejdsvilkår. I kommunerne hersker konsensus- og samarbejdskulturen, og mediecirkuset besøger heldigvis kun de større byer.

Til et lokalt vælgermøde samme dag, som Jyllands-Posten havde vælgernes mistillid på forsiden, snakkede jeg med et socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem.

'Det er jo ikke os, det handler om,' sagde han ganske fortrøstningsfuldt. 'Det er dem i Folketinget'.

Og analysen er rigtigt, tilliden til de lokale politikere er større end til landspolitikerne.

Men lokalpolitikerne undgår ikke at mærke den stigende politikerlede. Mediecirkuset og enkelte politikeres dårlige moral smitter af på befolkningens opfattelse af hele gruppen af politikere. På samme måde som brugtvognsforhandlere, ejendomsmæglere og muslimer oplever at skulle modbevise fordomme, som er opstået på baggrund af brodne kar.

I kommunerne ses det formentlig allerede i kommentarsporet på ugeavisen eller egne facebookopslag; mistilliden til politikerne spreder sig og er mere højrøstet end tidligere. 

Der er i mine øjne ingen tvivl om, at troværdige og konsistente holdninger over tid er afgørende for at bremse politikerleden. Det leverer de mindre og mindre fra Christiansborg, og det er et problem. Lokalpolitikerne løser opgaven bedre. 

Den anden endnu mere afgørende forskel er, er at lokalpolitikerne er tættere på vælgerne i hverdagen. Relationer skaber tillid.

Politikerlede bekæmpes i øjenhøjde
Ved samme vælgermøde, som jeg talte med socialdemokraten, sagde en borger, at hun efter mødet havde fået en større forståelse og mere tillid til kommunalbestyrelsen, selv om hun stadig ikke var enig i deres prioritering. Mødet ansigt til ansigt med politikerne havde ændret hendes syn.  

Det stærkeste redskab til at stoppe politikerlede i din kommune er de lokal-valgte. Det er deres demokratiske opgave at vende udviklingen gennem adfærd og kontakt med vælgerne. 

Den nye politiker-generation tager i stigende grad i praktik på de kommunale arbejdspladser, det er en af vejene. Aktiv deltagelse i lokalsamfundets foreninger og institutioner er en anden. Flere vælgermøder, personlige svar og opfølgning på mails, telefon eller facebook er en tredje. Røde snore, spadestik og lokale fodboldkampe er en fjerde.

Med andre ord; jo flere kontaktpunkter politikerne har til vælgerne, desto større tillid vil de skabe. Det samme gælder i øvrigt embedsmændene. Langvarig og dyb tillid skabes i relationer, ikke i e-boks. Derfor er strategien med at digitalisere al dialog med kommunen og holde borgerne fra at møde op eller tage telefonen også risikabel for tilliden til kommunen som myndighed, men det er en helt anden snak. 

Nu skal alle politikere på gaden. Ikke for at uddele flyers, men for at se vælgerne direkte i øjnene. Uden filter. Også de, der råber skældsord. En for en kan du stoppe politikerleden i din kommune. 

Blog

Kommunikation

Politikerliv

Undersøgelse

Tema: Strategi

Tilmeld dig nyhedsbrevet