Støjrapport forsinker opsætning af vindmøller

En undersøgelse af sundhed og vindmøllestøj kan hurtigst være klar i 2015, og det får indtil videre to kommuner til at udskyde ny mølleopsætning

VINDMØLLER

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

'Ikke eksisterende'. Sådan lyder svaret, da dk-teknik forhører sig om mulighederne for at komme hurtigere i mål med den efterspurgte undersøgelse af vindmøllestøj og negative helbredseffekter.

- Tro mig, Miljøministeriet har trykket og trykket på mig, men det her er virkelig best case scenario, hvis vi kan klare det på to år, siger Mette Sørensen.

Hun er projektleder hos Kræftens Bekæmpelse, der udfører undersøgelsen på vegne af Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Formålet er at kortlægge, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, og blot det faktum at forskningen er sat i værk, får nu flere kommuner til at afvente konklusionen, inden man vil træffe beslutning om vindmølleopsætning lokalt. En af dem er Haderslev.

- Vi fortsætter med den lokale VVM-screening, men vi har også sagt, at når det er besluttet at lave en undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøller og sundhedsmæssig påvirkning, så kan vi ikke sidde den undersøgelse overhørig overfor vores borgere, siger Jens Christian Gjesing (S), der er borgmester i Haderslev Kommune.

Byrådet har derfor besluttet, at de først giver den endelige godkendelse, når de har rapportens resultater.

Holbæk bakker ud
Jens Christian Gjesing har derfor for nyligt sendt et brev til de ansvarlige ministre med appel om at få undersøgelsen, der først ventes klar ved udgangen af 2015, hurtigere i hus.

Men det er umuligt, understreger Mette Sørensen.

- Dét, som altid tager lang tid, og som altid er en joker ved videnskabelige undersøgelser, er publiceringen. Vi er nødt til at have undersøgelsen i et videnskabeligt tidsskrift, før vi kan sige, at det her er de endelige resultater, siger hun.

I Holbæk Kommune har nys om rapporten helt sat vindmølleplanlægningen i bero. Det sker til trods for, at Klima- og Energiministeriet direkte opfordrer til, at den ikke bliver brugt som argument for ikke at fortsætte den vindmølleplanlægning som følger af sidste års energiforlig.

Men det har ikke påvirket Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard (K). I en pressemeddelelse siger han blandt andet:

'Vi vil trække de nuværende vindmølleplaner ud af vores kommende kommuneplan og overlade det til det kommende byråd at vurdere, om de svar, som måtte komme med udgangen af 2015, giver anledning til en fornyet overvejelse om opsætning møller i kommunen. På nuværende tidspunkt er grundlaget ikke til stede.'

Bekymrede borgere
Indtil videre har ingen forskning – udover selvrapporterede støjgener – vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter. Men bekymrede naboer og kommende naboer til vindmøller har ført til, at Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har truffet beslutning om en kortlægning.

Og det kan Søren Rasmussen, der er senior støjekspert hos COWI, godt se mening i.

- Jeg har været med til flere borgermøder, hvor man har skulle etablere vindmøller på land, og de to ting, som folk er bekymrede for, er i første omgang støj, og så er det lysrefleksioner og skyggevirkning, siger Søren Rasmussen.

Han fortæller, at selvom Danmark har restriktiv lovgivning på området, så hersker der stor bekymring lokalt.

- Man har fra dansk side som det første land i Europa valgt også at sætte en grænse for den lavfrekvente støj, men problemet er, at folk helt generelt er bekymrede for, hvordan vindmøllerne vil påvirke dem, og en af bekymringerne går så på de sundhedsmæssige effekter, siger Søren Rasmussen.

Ubekymret styrelse
Men hos Energistyrelsen har man ikke slået alarm over den lokale opbremsning. Styrelsen oplyser til dk-teknik, at man 'ikke har grundlag for at tro, at det ikke går i den rigtige retning i forhold til 2020-målene'.

Målsætningen for landmøller er ifølge sidste års energiforlig, at vindmøllerne på land i 2020 skal levere 18000 MegaWatt strøm, og ifølge Energistyrelsens seneste måling på udviklingen – der strækker sig fra 2012 til slutningen af juli 2013 – er der i denne periode nedtaget landvindmøller svarende til 31 MegaWatt, mens der i samme periode er opstillet møller svarende til 258 MegaWatt.

Energistyrelsen oplyser desuden, at den største opsætning af vindmøller ifølge energiforliget netop skal foretages på havet, da man har været opmærksom på, at vindmøller på land møder stor modstand blandt borgerne.

dk-teknik har forhørt sig hos KL, om organisationen kender til flere kommuner, der afventer undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse, før de træffer endelig beslutning om vindmølleopsætning, men det gør KL ikke. Dog er der flere steder i landet, hvor processen er sat i bero på grund af lokale borgerprotester.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet